Nowa rzeczywistość, z którą przyszło się zmierzyć wszystkim polskim przedsiębiorcom, jest trudna także dla tych firm, które ubiegają się lub już realizują projekty współfinansowane z unijnego wsparcia.

Stając naprzeciw nowym problemom, wprowadzono pierwsze ułatwienia w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowania z UE, a kolejne zaproponowane zostały w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa odczuje bardzo wiele firm. Aby je złagodzić, wprowadzono ułatwienia dla firm planujących pozyskać dofinansowanie, a także dla tych, którym w tym niełatwym czasie przyszło realizować projekty ze współfinansowaniem z UE.

Programy współfinansowane z UE dla przedsiębiorców

Jednym z programów cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem, od początku okresu programowania, jest „Kredyt na innowacje technologiczne” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie skierowane jest do firm realizujących projekty inwestycyjne związane z wdrożeniem innowacji technologicznych w swoich firmach. Pierwsza zmiana jaka pojawiła się w nowej rzeczywistości, to wydłużenie okresu naboru wniosków o dofinansowanie. Pierwotnie konkurs miał się zakończyć 23 kwietnia, a obecnie firmy mogą składać wnioski aż do 24 czerwca. Taka zmiana ma na celu, po pierwsze dać firmom więcej czasu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji, po drugie zachęcić przedsiębiorców do podejmowania decyzji o realizacji projektów inwestycyjnych, które pozwolą na złagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego obecną sytuacją. Inne wprowadzone zmiany to wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej (z 30 do 60 dni) oraz więcej czasu na dostarczenie dokumentów środowiskowych i pozwolenia na budowę (z 10 do 12 miesięcy). Ponadto, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo przedsiębiorców i ekspertów oceniających wnioski, ich spotkania w ramach paneli eksperckich będą się odbywać za pośrednictwem telekonferencji.

Szukasz wsparcia w pozyckaniu dotacji? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Agnieszka Wykrzykowska, tel. +48 785 640 166, agnieszka.wykrzykowska@pl.gt.com

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Planowane są także kolejne ułatwienia. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie zgłosiły do pakietu antykryzysowego, nad którym pracuje rząd, m.in. takie zmiany jak: zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej (więcej niż 6 milionów złotych), rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych projektu, zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju oraz możliwość przeznaczenia kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu.

Planując zmiany w zakresie finansowania ze środków UE, nie zapomniano o tych, którzy projekty z takim wsparciem realizują. Zaproponowane w ramach specustawy zmiany mają na celu pozwolić firmom korzystającym z unijnego wsparcia sfinalizować rozpoczęte projekty bez strat finansowych. Planowane są m.in. możliwość wprowadzania zmian do harmonogramu realizacji projektu, wydłużenie terminu przekazywania wniosków o płatność, ułatwienia związane z udzielaniem i rozliczaniem zaliczek, a także możliwość uznania wydatków za kwalifikowane, jeżeli z powodu zaistniałej sytuacji przedsiębiorca nie zrealizuje wcześniej ustalonych celów i wskaźników projektu. Zaproponowane przez MFiPR zmiany mają na celu uchronić przedsiębiorców przed zwrotem pieniędzy wraz z odsetkami.

Wsparcie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy, którzy z powodu pandemii odczują negatywne skutki w postaci spadku obrotów, będą mieli szanse na pozyskanie wsparcia na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników. Wsparcie to ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczyć pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne. Firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie, jeżeli ich obroty spadną o co najmniej 30%. Dofinansowanie w tym zakresie będzie przedstawiało się następująco:

 • spadek obrotów o 30% – dofinansowanie na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • spadek obrotów o 50% – dofinansowanie na poziomie 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • spadek obrotów o 80% – dofinansowanie na poziomie 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

O dofinansowanie przedsiębiorcy będą mogli wnioskować w urzędach pracy. Wsparcie udzielane będzie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Warunkiem będzie jednak, aby pracodawca, który je otrzyma, utrzymał poziom zatrudnienia przez okres otrzymywania dofinansowania i przynajmniej przez taki sam czas po jego zakończeniu.

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.