Gwałtowne rozprzestrzenienie się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce i na świecie wymusiło zastosowanie bardzo restrykcyjnych środków zapobiegawczych. Konieczność pracy zdalnej lub ograniczenie działalności może mieć bardzo negatywne konsekwencje zarówno dla mniejszych, jak i dużych przedsiębiorców. W takiej sytuacji warto pomyśleć o specjalnym pełnomocnictwie, upoważniającym do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej „w czasach zarazy”

Obecna sytuacja nie jest łatwa dla przedsiębiorców, bez względu na skalę prowadzonej przez nich działalności. Funkcjonowanie gospodarki zostało ograniczone przez wymuszenie pracy zdalnej, braki kadrowe, ograniczenie działalności w większości branż czy zamknięcie granic państw. Sytuację utrudnia też ogólnoświatowa akcja nakłaniająca do pozostania w domach. Trudności w funkcjonowaniu mają nawet takie podmioty, jak np. Poczta Polska czy niektóre urzędy. Obecnej sytuacji nie poprawia też brak pewności co do momentu zakończenia takiego stanu rzeczy i powrotu do „normalności”. Jak w takich warunkach bez przeszkód można nadal prowadzić działalność? I jak można zabezpieczyć działalność na wypadek, gdybym to właśnie ja – jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki, uprawniony do jej reprezentacji – zachorował lub został poddany kwarantannie?

Pomocna dłoń prokurenta

Na takie sytuacje prawo cywilne przewidziało instytucję prokury. Zgodnie z brzmieniem przepisów, prokura to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Innymi słowy, każdy przedsiębiorca (w tym każda spółka) może udzielić innej osobie prokury, która będzie uprawniała do działania w imieniu tego przedsiębiorcy, np. do prowadzenia negocjacji handlowych, podpisywania umów, reprezentowania przedsiębiorcy i podejmowania działań w przypadku, gdy sam przedsiębiorca nie może ich podjąć.

Nie oznacza to jednak, że prokurent ma nieograniczoną moc działania. Do wskazanych w przepisach czynności, takich jak: zbycie przedsiębiorstwa, dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności, a zatem nawet prokurent w ramach swojego upoważnienia nie będzie mógł tego dokonać bez odrębnego, specjalnego pełnomocnictwa.

Rodzaje prokury

Prokurentem może zostać tylko i wyłącznie osoba fizyczna, a więc nie można udzielić prokury np. innej spółce. Co więcej, ustawa przewiduje różne rodzaje prokury, zatem przedsiębiorcy mogą wybrać sposób działania prokurentów. Prokura może być bowiem samoistna (czyli jednoosobowa, indywidualna, wówczas prokurent może działać samodzielnie), łączna (kiedy zobowiązany jest do współpracy z innym prokurentem) bądź mieszana (łącznie z członkiem zarządu, wspólnikiem spółki osobowej).

Powołanie prokurenta

Do powołania prokurenta wystarczy zwykła forma pisemna. Prokura podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do  Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Co istotne jednak, skuteczność udzielenia prokury nie jest uzależniona od dokonania wpisu. Oznacza to, że prokurent może działać w imieniu przedsiębiorcy, czy spółki już od momentu powołania. Późniejszy wpis w rejestrze ma jedynie deklaratoryjny charakter.

Na przykładzie naszych klientów możemy stwierdzić, że warto podejmować takie działania prewencyjne, które na wszelki wypadek nie zablokują działania firmy. Udzielenie prokury może zapewnić kontynuację biznesu w razie zakażenia wirusem lub konieczności objęcia kwarantanną przedsiębiorcy lub członków zarządu spółki. Prokura poszerza bowiem krąg osób, które mogą działać w imieniu przedsiębiorcy i spółki. Na tę chwilę nie można przewidzieć, jak długo potrwa obecny stan. Nie jest możliwa ocena, jak długo społeczna izolacja i dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa będzie negatywnie wpływać na prowadzenie działalności. Warto więc podjąć działania już teraz, żeby w przypadku nagłego pogorszenia sytuacji być gotowym na różne możliwe scenariusze, które mogłyby utrudnić lub nawet uniemożliwić działalność przedsiębiorstwa.

AUTOR: Agnieszka Lorenz,Konsultant, Kancelaria prawna

 

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.