W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w funkcjonowaniu sądów zaszły istotne zmiany. Czy w obecnej sytuacji jest szansa na planowany wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS?

Wpisy do KRS

W związku z dynamiką rozwoju obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa, spółki nie unikną potrzeby pilnego wdrażania zmian. Poza tym wiele spółek oczekuje na rozpatrzenie wcześniej złożonych wniosków. Niejednokrotnie od wpisu do KRS zależy możliwość podjęcia założonych działań biznesowych, czy spełnienia wymagań stawianych przez banki lub różnego rodzaju instytucje. Warto przy tym pamiętać, że takie sprawy jak: rejestracja spółki, przekształcenie spółki,  zmiana umowy spółki kapitałowej dla skuteczności wymagają rejestracji w KRS. Inne sprawy, np. zmiana składu zarządu, powołanie prokurenta czy zmiana umowy spółki osobowej stają się skuteczne od momentu ich dokonania. Chociaż działalność sądów jest znacznie ograniczona, wnioski do KRS są nadal rozpatrywane i – według deklaracji sądów rejestrowych – można spodziewać się planowanych wpisów do rejestru przedsiębiorców. Niemniej jednak braki kadrowe oraz liczne inne ograniczenia, takie jak obecne problemy poczty polskiej, zawieszanie prac biur podawczych, brak możliwości osobistego stawiennictwa w sądzie, powodują, że na wpisy będziemy czekać dłużej niż zazwyczaj.

Składanie wniosków do KRS w dobie koronawirusa

Mimo nieprzerwanej pracy sądów rejestrowych, możliwości złożenia wniosków do KRS zostały znacznie ograniczone. Obecnie niemożliwe jest osobiste złożenie wniosku czy pisma w biurze podawczym sądu. Część sądów rejestrowych ograniczyła również możliwość składania wniosków i pism za pośrednictwem kurierów i przyjmują korespondencję wyłącznie za pośrednictwem poczty lub ewentualnie drogą elektroniczną, o ile w danej sprawie możliwe jest skorzystanie z takiego trybu. Obecna sytuacja pokazuje, jak ważną kwestią jest szybka cyfryzacja sądownictwa. Warto przypomnieć, że 1 marca 2020 r. sądy rejestrowe miały w całości przejść na tryb cyfrowy. Nowelizacja ustawy o KRS zakładała zastąpienie wszystkich wniosków papierowych wnioskami elektronicznymi. Zmiany zostały jednak odłożone do 1 stycznia 2021 r. Z pewnością ich wdrożenie w planowanym terminie pomogłoby rozwiązać wiele z obecnych problemów sądów rejestrowych.

Inne ograniczenia w pracy sądów rejestrowych

W wielu sądach ograniczona jest również możliwość uzyskania informacji na temat stanu rozpoznawanego wniosku do KRS – niektóre sądy wyłączyły możliwość uzyskania takich informacji telefonicznie i udzielają ich wyłącznie drogą mailową. Ponadto w większości sądów ograniczono możliwość korzystania z czytelni akt, zamknięto kasy sądowych do odwołania (np. opłat z tytułu wnoszonych wniosków należy dokonywać przelewem na rachunki bankowe sądów), odwołano dyżury przewodniczących wydziałów bądź też umożliwiano kontaktów z nimi jedynie drogą telefoniczną, a także wprowadzono dodatkowe kontrole osób wchodzących do budynków sądów. Dodatkowo w sądach coraz częściej wstrzymana zostaje wysyłka pism, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe.

Dynamiczne zmiany w całym sądownictwie

Niemal codziennie na stronach internetowych wszystkich sądów pojawiają się nowe zarządzenia w sprawie ograniczeń ich funkcjonowania: zmieniane są terminy rozpraw, ograniczana jest wysyłka pism, odkładane jest rozpatrywanie spraw innych niż pilne.  Jak informuje rząd, prace legislacyjne nad zmianami w tym zakresie trwają. Projektowane zmiany mają m.in. szczegółowo określać rodzaje spraw uznanych za „pilne”, a także regulować zasady biegu terminów procesowych i materialno-prawnych.

Choć teoretycznie nadal możemy liczyć na wpis w KRS, to prace sądów rejestrowych zostały istotnie ograniczone. Biorąc pod uwagę, że istotna część zmian staje się skuteczna dla spółek dopiero po rejestracji w KRS, pozostaje nam liczyć na podjęcie przez rząd i sądy takich działań, które pozwolą spółkom wdrożyć niezbędne rozwiązania.

AUTORZY: Magdalena Bilicka i Mikołaj Roszyk, Asystent

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.