Poniżej kluczowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w obliczu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – głównie w aspekcie regulacji dotyczących stosunku pracy.

Jedno z podstawowych pytań, jakie w zakresie ochrony danych osobowych pada w ostatnich dniach, dotyczy zakresu przetwarzania danych osobowych pracowników. Przede wszystkim odnośnie ich stanu zdrowia, możliwości dokonywania pomiarów temperatury ciała czy informacji na temat ewentualnych podróży powodujących zwiększenie ryzyka zakażeniem SARS-CoV-2 . Poniżej rozwiewamy wątpliwości.

Czy koronawirusowa specustawa pozwala pracodawcom mierzyć temperaturę ciała pracowników lub ustalać ich miejsce podróży?

Nie. Takie upoważnienie nie wynika wprost z przepisów nowej ustawy (tj. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Upoważnienie tego typu nie wynika także wprost z przepisów Kodeksu pracy. Zmiany wprowadzone specustawą mogłyby nakładać taki obowiązek na pracodawców lub dawać im takie upoważnienie (mowa tu przede wszystkim o art. 17, który wprowadza zmiany w uprawnieniach Głównego Inspektora Sanitarnego i wojewódzkich inspektorów sanitarnych), jeśli umocowani do tego inspektorzy sanitarni np. nałożyliby na pracodawców obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, czy zażądali od danego pracodawcy szczegółowych informacji w przypadku zagrożenia epidemicznego. Obecnie jednak takie wytyczne nie zostały określone, a Prezes UODO, w swoim komunikacie z 12 marca br., odsyła osoby i instytucje zainteresowane szczegółowymi wytycznymi do Głównego Inspektora Sanitarnego. Równocześnie jednak stoi na stanowisku, iż przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem.

Czy sam pomiar temperatury ciała musi się wiązać się przetwarzaniem danych osobowych?

Nie. Pomiar temperatury ciała danej osoby nie musi oznaczać przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli w związku z tym pomiarem nie stworzymy katalogu danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby fizycznej. Przykładem może być sytuacja, w której mierzymy temperaturę ciała lub proponujemy taki pomiar osobie chcącej wejść np. na teren centrum logistycznego, a następnie odmawiamy jej wstępu, po stwierdzeniu podwyższonego wyniku badania, nie dokonując przy tym żadnych innych czynności związanych z przetwarzaniem danych (żadnego innego ewidencjonowania).

Niemal analogiczna sytuacja dotyczy ustalenia ewentualnych miejsc podróży pracowników.

Podstawy prawne dla pracodawców przetwarzających dane pracowników w kontekście koronawirusa

Jeżeli administrator danych, tj. pracodawca, mimo wszystko zdecyduje się przetwarzać dane osobowe dot. stanu zdrowia pracownika (np. na podst. pomiaru temperatury ciała), lub przetwarzać nadmierny katalog danych dot. np. szczegółów jego życia prywatnego (np. o podróżach służbowych), to podstaw przetwarzania może doszukiwać się w:

 • 6 ust. 1 lit. d RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • 9 ust. 2 lit. i RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Dodatkowo zainteresowane podmioty mogą doszukiwać się upoważnienia w art. 207 Kodeksu pracy, tj. obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

UWAGA! Organy nadzorcze innych państw wydały stanowiska, w których odradzają zbierania nadmiernego katalogu danych osobowych w związku z epidemią koronawirusa, tj. m.in. stanowisko brytyjskiego ICO z dnia 12 marca 2020 r., czy też francuskiego CNIL. z 6 marca 2020 r.

Newsletter "Alerty RODO" - nie daj się zaskoczyć!

Praca zdalna w dobie pandemii koronawirusa a RODO

Także zagadnienie zdalnej pracy wiąże się z ochroną danych osobowych. Ustalając miejsce faktycznego wykonywania pracy zdalnej, które nie musi być równoznaczne z miejscem zamieszkania, lub chcąc nawiązać kontakt z pracownikiem w celu sprawnej organizacji pracy zdalnej (np. poprzez jego prywatny numer telefonu komórkowego), pracodawcy powinni upatrywać podstawy prawnej zezwalającej na pozyskanie dodatkowych danych w art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w związku z potrzebą realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 3 w/w specustawy.

Ponadto, organizując i realizując wariant pracy zdalnej, należy wziąć pod uwagę konieczność ochrony danych, m.in. poprzez stosowanie tunelu VPN, innych mechanizmów szyfrowania, czy też ograniczenie przetwarzania nośników papierowych.

Przeciwdziałanie i informowanie opinii publicznej o zagrożeniu epidemią jest konieczne. Jednak za zjawisko patologiczne i wysoce niepokojące należy uznać publikowanie informacji na temat życia prywatnego osób chorych lub objętych kwarantanną.

AUTOR: Kacper Rączkowiak

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ochrona danych osobowych (RODO)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.