fbpx

Treść artykułu

Zgodnie z obecnymi regulacjami większość spółek do 31 marca powinna sporządzić sprawozdanie finansowe, a do 13 kwietnia zgłosić beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne powinny natomiast w najbliższych miesiącach rozpocząć przygotowania do dematerializacji akcji. Zgodnie z zapowiedziami rządu, niektóre z tych obowiązków zostaną odroczone w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Sporządzenie sprawozdań finansowych i ich zatwierdzenie

Zbliża się koniec pierwszego kwartału, będący dla większości spółek terminem sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, roczne sprawozdanie finansowe spółki powinno zostać zatwierdzone uchwałą wspólników (zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia). Dotrzymanie tych terminów w bieżącym roku może okazać się dla wielu spółek prawdziwym wyzwaniem. Szeroko konsultowany projekt zmian do ustawy osłonowej, która ma wprowadzić rozwiązania związane z Tarczą Antykryzysową, jak na razie nie wprowadza konkretnych zmian w zakresie wydłużenia terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania za rok 2019. Zgodnie z projektem, możliwość wydania w tym zakresie odpowiedniego rozporządzenia może natomiast uzyskać minister finansów.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Spółki, które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS po 13 października 2019 mają obowiązek rejestracji beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. Wszystkie pozostałe spółki miały mieć czas na wpis do tego rejestru do 13 kwietnia 2020 r. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w sprawie Tarczy Antykryzysowej, w związku z epidemią koronawirusa, termin na spełnienie tego obowiązku zostanie przesunięty do 13 lipca 2020 r.

Dematerializacja akcji

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje zarówno spółek akcyjnych jak i spółek komandytowo-akcyjnych ulegną dematerializacji. W celu przygotowania spółek do tej zmiany, zostały na nie nałożone istotne obowiązki, które należy spełnić jeszcze w 2020 roku. Do obowiązków tych należy w szczególności konieczność podjęcia do 30 czerwca 2020 r. uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy dla spółki oraz zawarcia z nim stosownej umowy. Jak dotąd sprawa obowiązków związanych z dematerializacją akcji była pomijana w rządowych zapowiedziach zmian objętych Tarczą Antykryzysową. Na razie więc wszystko wskazuje na to, że spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne powinny przygotowywać się do dematerializacji zgodnie ze wstępnie przyjętym planem.

Choć znaczna część postulatów ekspertów i przedsiębiorców zostanie wdrożona przez rząd, to jednak Tarcza Antykryzysowa nie stanowi odpowiedzi na wszystkie potrzeby, z którymi przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się w nadchodzącym czasie.

AUTOR: Magdalena Bilicka, Specjalista, Doradztwo prawne 

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane