Jeszcze na dobre nie zaczęły działać podatkowe szczepionki z Tarczy 1.0, a już mamy kolejne udogodnienia, w zakresie rozliczeń podatkowych i płatności składek ZUS. Niestety, nowe propozycje nadal nie zawierają rozwiązań, które w zakresie rozliczeń podatkowych i płatności składek ZUS mogłyby poprawić płynność finansową wszystkich przedsiębiorców, odczuwających skutki pandemii.

Najistotniejsze wprowadzone zmiany, będące dodatkiem do Tarczy 1.0.

 

1. Ulga w opłacaniu składek ZUS dla firm zatrudniających od 9 do 49 pracowników

Na wniosek przedsiębiorców możliwe będzie zwolnienie firm, zgłaszających od 10 do 49 osób do ubezpieczeń społecznych, z nieopłaconych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu m. in. składek na ubezpieczenia społecznie i ubezpieczenia zdrowotne, wykazanych w złożonej deklaracji rozliczeniowej  za dany miesiąc.

Dodatkowo, w przypadku zwolnienia ze składek ZUS dla firm, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych lub od 10 do 49 ubezpieczonych, ze zwolnienia z opłacania składek ZUS lub z ulgi w wysokości 50% należnych składek ZUS będą mogli skorzystać płatnicy, którzy wcześniej opłacili należności z tytułu składek za miesiąc marzec. Opłacone za marzec składki ZUS będą podlegać zwrotowi.

2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie podlega opodatkowaniu PIT i CIT

W Tarczy 1.0 wartość należności z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS nie podlegały opodatkowaniu u płatników, będących podatnikami podatku PIT. Takie rozwiązanie w Tarczy 2.0 przewidziano również dla płatników, którzy są podatnikami podatku CIT.

3. Odstąpienie od odsetek przez ZUS

ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.

Przypomnijmy, że od nieopłaconych w terminie składek, należne są od płatnika odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonej w Ordynacji podatkowej.

4. Podatkowa grupa kapitałowa – ulga w spełnieniu warunków jej utrzymania

Warunek określony w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 Ustawy CIT uważa się za spełniony, jeżeli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa ustawie o COVID-19.

Co do zasady, podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli m.in. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków, stanowiących dochód budżetu państwa. W świetle nowych przepisów, nawet gdyby spółki tworzące PGK miały zaległości z powodu COVID-19, warunek na funkcjonowania PGK uznaje się za spełniony .

Dodatkowo, w świetle nowych przepisów, warunek, aby podatkowa grupa kapitałowa osiągała za każdy rok podatkowy udział dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT, w przychodach – w wysokości co najmniej 2%, nie musi być spełniony, jeżeli brak osiągnięcia ww. parametru jest skutkiem  obecnej sytuacji epidemicznej.

5. Termin do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłużony

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w myśl przepisów Ustawy CIT i Ustawy PIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

6. Termin do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych przedłużony

Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w przepisach Ustawy CIT i Ustawy PIT, do lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

7. Nowe zwolnienie z PCC

Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Dowiedz się więcej o aktualnych wymogach dotyczących cen transferowych:

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.