Nowa rzeczywistość, z jaką przyszło się zmierzyć wszystkim polskim przedsiębiorcom jest niewątpliwie trudna i wymaga podejmowania szybkich decyzji. W obliczu obecnej sytuacji warto również zwrócić uwagę na preferencje podatkowe przewidziane w ustawach podatkowych dla tych przedsiębiorców, którzy zachowają zdolność do inwestowania w dalszy rozwój.

Wpływ koronawirusa na Polską Strefę inwestycji

W obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej oraz w odniesieniu do poziomu pomocy jaką proponuje polski rząd w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, która może okazać się jednak niewystarczająca, warto zwrócić szczególną uwagę na preferencje podatkowe w postaci ulg przewidzianych dla przedsiębiorców w przepisach prawa podatkowego. Jedną z takich preferencji jest wsparcie udzielane w formie zwolnienia z podatku dochodowego przysługującego przedsiębiorcom na podstawie decyzji o wsparciu.

Zwracamy jednak uwagę, że ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji przewiduje, że Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw budżetu, może wstrzymać, w drodze rozporządzenia, wydawanie decyzji o wsparciu, wskazując okres, w którym nie są one wydawane, mając na względzie prognozowane kwoty dochodów oraz wydatków budżetu państwa i zaplanowanego deficytu budżetu państwa wynikające z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Oznacza to zatem, że Rada Ministrów biorąc pod uwagę kondycję budżetu państwa, może w drodze rozporządzenia wstrzymać wydawanie decyzji o wsparciu, określając przy tym okres tego zawieszenia. Taka sytuacja wydaje się być możliwa, w sytuacji obecnego kryzysu ekonomicznego i zwiększającego się deficytu budżetowego.

Z drugiej strony pożądanym krokiem w tej sytuacji byłoby zachęcenie „osłabionych” kryzysem przedsiębiorców do inwestowania, co w okresie pogorszonej koniunktury będzie aktywnością „na wagę złota”, z uwagi na kreowane przez rozwijające się podmioty zapotrzebowanie na sprzęt i pracowników. Będziemy mieć więc do czynienia z dwoma celami (poprawa sytuacji budżetu w krótkim terminie vs. łagodzenie spowolnienia gospodarczego) i nie można przewidzieć z pewnością, w jakim kierunku pójdzie rząd. Mamy nadzieję na utrzymanie tej preferencji dla podatników, ale może się też niestety okazać, że korzystanie ze zwolnienia stanie się niemożliwe.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Zabezpieczenie prawa do wydania decyzji o wsparciu

Wspomniana ustawa natomiast przewiduje w tym zakresie pewne zabezpieczenie dla potencjalnych inwestorów. Mianowicie, rozporządzenie wstrzymujące wydawanie decyzji o wsparciu nie wywrze skutków względem trwających postępowań dotyczących wydania decyzji o wsparciu, jak również inwestycji wpisanych do Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji jako planowane nowe inwestycje, w stosunku do których nie toczy się jeszcze żadne postępowanie, tj. nie został złożony wniosek o wydanie decyzji o wsparciu.

Ważny fragment

Wpisanie projektowanego przedsięwzięcia do Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji jako inwestycji planowanej umożliwi otrzymanie decyzji i korzystanie ze zwolnienia z podatku w przyszłości, nawet jeżeli wydane zostanie rozporządzenie wstrzymujące wydawanie decyzji o wsparciu.

Wspomniana Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji jest rejestrem centralnym prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, wpisy do którego uzyskiwać można za pośrednictwem zarządzających obszarami w rozumieniu przepisów Ustawy (właściwej SSE). Wskazane przepisy nie przewidują również okresu ważności wpisu do takiej ewidencji, co, przyjmując interpretację na korzyść przedsiębiorców, pozwala domniemywać, że jest ważny bezterminowo (pod warunkiem że późniejszy wniosek będzie odpowiadał danym z wpisu).

W naszej ocenie, w przypadku przedsiębiorców, którzy planują nowe inwestycje w przyszłości zbyt odległej by składać wnioski o decyzję o wsparciu, ale dość nieodległej, że kluczowe założenia co do ich realizacji (miejsce, przedmiot, orientacyjna wartość nakładów) są sprecyzowane, warto skorzystać z furtki jaką dają przepisy o wpieraniu nowych inwestycji i zabezpieczyć sobie prawo do wydania decyzji o wsparciu, na wypadek wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia zawieszającego korzystanie z tej możliwości.

W tym zakresie możemy zaoferować pomoc w uzyskaniu wpisu do Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.