Rozprzestrzenianie się koronawirusa wpływa na firmy na całym świecie. Jednostki muszą dokładnie rozważyć konsekwencje księgowe tej sytuacji. Przyjrzeliśmy się, jak epidemia może wpłynąć na sprawozdania finansowe za okres kończący się 31 grudnia 2019 roku.

Korygować sprawozdanie za okres kończący się 31 grudnia 2019?

Podstawowe pytanie, które należy zadać to: Czy wpływ koronawirusa jest wydarzeniem wymagającym dokonania korekt w sprawozdaniach finansowych za okres kończący się 31 grudnia 2019?

Aby na nie odpowiedzieć, jednostki powinny rozważyć zapisy MSR 10 „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego” i na tej podstawie ustalić, czy jest to zdarzenie wymagające skorygowania sprawozdania finansowego czy nie.

MSR 10 opisuje zdarzenie wymagające dokonania korekt jako „dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na koniec okresu sprawozdawczego”. Naszym zdaniem rozwój i rozprzestrzenianie się tego wirusa nastąpiły dopiero w 2020 roku i nie dostarczają dowodów na istnienie stanu, który istniał na 31 grudnia 2019 roku, w związku z czym jest to wydarzenie, które nie wymaga korygowania sprawozdania finansowego. Do 31 grudnia 2019 roku odnotowano niewiele przypadków i niewiele potwierdzonych dowodów rozprzestrzeniania się wirusa wśród ludzi.

Dlatego skutki dla kwot wykazywanych w sprawozdaniach finansowych powinny pojawić się dopiero w pierwszym kwartale 2020 roku. Spółki powinny dopilnować, aby rozwój koronawirusa nie miał wpływu na wycenę ich aktywów i zobowiązań na 31 grudnia 2019 roku. Z kolei w następnych w okresach należy rozważyć między innymi skutki dla:

 • pomiaru oczekiwanych strat kredytowych i efektywności powiązań zabezpieczających zgodnie z MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
 • wyceny utraty wartości aktywów niematerialnych, takich jak wartość firmy zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”,
 • aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej zgodnie z MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”,
 • wyceny zapasów zgodnie z MSR 2 „Zapasy”, ponieważ w przypadku zmniejszenia wielkości produkcji, koszty pośrednie trzeba przypisać do zapasów inaczej niż zwykle (przestój nie powinien być wliczany w koszt produkcji zapasów),
 • realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy”.

Ujawnienia

Jeżeli wpływ zdarzenia niewymagającego dokonania korekt jest istotny dla sprawozdania finansowego, należy go ujawnić. Ujawnienie to powinno obejmować charakter zdarzenia i oszacowanie skutku finansowego. Jeśli nie jest możliwe oszacowanie tego skutku, należy o tym poinformować.

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii covid-19 z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Sprawdź e-Sprawozdania Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.