fbpx

Dawid Napierała

Senior Menedżer, Biegły rewident

Biografia

Dawid specjalizuje się w tematyce instrumentów finansowych i płatności akcjami, ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Uczestniczył w pracach nad redakcją naukową polskiego wydania MSSF 2011, 2013, 2016. Jest członkiem Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Były członek Komitetu Standardów Rachunkowości IX kadencji.

Pracuje w Zespole Technicznym, odpowiedzialnym za technologiczne, metodologiczne i merytoryczne wsparcie usług świadczonych przez Departament Audytu. Od 2009 roku jest biegłym rewidentem.

Ostatnie publikacje

MSSF 9 – kolejne wyzwanie na 2018 rok

2018 rok przyniesie spółkom sporządzającym sprawozdania finansowe według standardów międzynarodowych dwie wielkie zmiany – wejście w życie MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz…

Sprawozdania spółek giełdowych a MSSF 15

W 2018 roku wchodzi w życie nowy MSSF 15, który będzie regulował ujęcie przychodów – jednej z najważniejszych wartości sprawozdania finansowego. Europejski Urząd Nadzoru Giełd…

Nasi eksperci