fbpx

Treść artykułu

Test odporności finansowej firmy to sprawdzenie odporności struktury finansowania na konsekwencje pandemii SARS-CoV-2, przygotowanie ewentualnego planu awaryjnego i renegocjacja umów z bankami.

Test odporności finansowej firmy. Zakres usługi:

Etap 1: Przegląd ryzyk finansowych

Celem Etapu 1 jest odpowiedź na pytanie, jak bardzo firma odporna jest na konsekwencje pandemii i jakie ryzyka finansowe niesie jej struktura finansowania.

Przegląd obejmuje:

1. Określenie założeń zarządu firmy co do spodziewanego spadku obrotów, zysku operacyjnego, EBITDA przepływów gotówkowych w 3 wariantach: bazowym, negatywnym i pozytywnym.

2. Określenie mapy ryzyka przedsiębiorstwa na styku z otoczeniem: jej dostawcami i odbiorcami, poprzez zbadanie dywersyfikacji, możliwości zakłócenia dostaw, presji na korzystniejsze warunki handlowe rozliczeń (np. konieczność przedpłat u dostawców, odroczenie terminu płatności przez odbiorców, ryzyko obniżenia zdolności płatniczej, zatory).

3. Analizę ubezpieczenia należności handlowych, linii faktoringowych pod kątem ryzyka ograniczenia limitów i ograniczenia skupu faktur w faktoringu.

4. Analizę prawdopodobieństwa wpływu skutków pandemii na parametry umów kredytowych:

  • ryzyko naruszenia kowenantów finansowych
  • ryzyko zastosowania klauzul MAC i cross default
  • wrażliwości wyceny zabezpieczeń kredytowych (np. wyceny nieruchomości)
  • ryzyko niewykonania innych zobowiązań i naruszenia oświadczeń kredytowych

5. Analizę ryzyka cofnięcia, braku przedłużenia finansowania i możliwości refinansowania.

Etap 2: Budowa planu awaryjnego

Celem Etapu 2 Testu odporności finansowej jest:

1. Określenie, jakie elementy umów kredytowych i struktury finansowania wymagają zmiany.

2. Uzgodnienie z zarządem firmy, jaki scenariusz rozwoju sytuacji zostanie zaprezentowany bankom.

3. Zbudowanie strategii negocjacji z bankami w oparciu o wcześniejsze analizy z uwzględnieniem elementów pakietu pomocy Państwa dla przedsiębiorców.

Etap 3: Renegocjacja umów kredytowych z bankami

Celem Etapu 3 jest realizacja założeń planu awaryjnego poprzez wsparcie Klienta w procesie negocjacji struktury finansowania i umów kredytowych z bankami, obejmujące doradztwo biznesowe oraz prawne w ramach negocjacji, a także współpracę przy dokumentacji kredytowej.

Test odporności finansowej firmy. Nasze doświadczenie:

Grant Thornton oferuje wsparcie ekspertów w dziedzinie strukturyzacji i restrukturyzacji umów kredytowych, faktoringowych i innych związanych z szeroko pojętym finansowaniem.

Do dyspozycji naszych Klientów stawiamy know-how negocjacyjny oraz znajomość procesów wewnętrznych w bankach. Pomagamy również w przeprowadzeniu restrukturyzacji narzuconej przez banki. Wskazanym wyżej ekspertom towarzyszą prawnicy z kancelarii Grant Thornton Legal doświadczeni w projektowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu dokumentów związanych z finansowaniem.

Mimo kryzysu, działamy sprawnie. Zapraszamy do kontaktu.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane