W grudniu 2019 r. donosiliśmy, iż począwszy od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej” KRS”) będą prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a składnie wniosków możliwe będzie tylko w formie elektronicznej. Tym samym nie będzie możliwe złożenie papierowo wniosku o wpis do KRS. Dokumenty złożone w tradycyjnej formie nie będą rozpoznawane przez sąd.

1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy o eKRS. Nowy Portal Rejestrów Sądowych dostępny jest pod następującym adresem: Portal Rejestrów Sądowych (ms.gov.pl)

Kilka dni przed planowanym dniem wejścia przepisów w życie, Ustawodawca odroczył  termin zmiany o rok i przesądził, że  możliwość składania elektronicznych wniosków do KRS będzie możliwe dopiero od 1 marca 2021 r. Termin ten został jednak ponownie przesunięty na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Nowy, proponowany termin wejścia w życie zmian to 1 lipca 2021 r.

Potrzeba regulacji – ostatnia pula zmian w KRS

Z początkiem marca 2020 r. miała wejść w życie ostatnia pula przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw  (dalej „Ustawa), która zrewolucjonizowała sposób realizacji obowiązków związanych z zamknięciem roku i już dotychczas przysporzyła sporo trudności przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie spółek prawa handlowego. To bowiem na jej podstawie, jeszcze w 2018 r., wprowadzony został obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i ich składania do Repozytorium Dokumentów Finansowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiany wprowadzana Ustawą mają na celu usprawnienie procesów rejestrowych poprzez pełną informatyzację systemu KRS i w konsekwencji ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom. Termin wejścia przepisów w życie został przesunięty pierwotnie na 1 marca 2021 r., a obecnie do 1 lipca 2021 r.

Co się zmieni w zakresie akt rejestrowych wpisanych do KRS?

Ważny fragment

Ustawa nowelizująca przewiduje pełną informatyzację postępowania rejestrowego i prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do KRS, które od dnia wejścia w życie przepisów prowadzone będą w systemie teleinformatycznym. W związku z tym składanie wszystkich wniosków do KRS wraz z załącznikami będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu.

Ustawa jeszcze w 2018 r. wprowadziła także  Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym przechowywane są wypisy i wyciągi aktów notarialnych. Już dzisiaj, przy realizacji czynności notarialnych przedsiębiorcy otrzymują potwierdzenie zamieszczenia treści aktu w elektronicznym rejestrze wraz z wskazaniem numeru.  Od lipca 2021 r. podmiot wnioskujący o wpis zmiany danych w KRS w związku z czynnościami dokonanymi przed notariuszem zobowiązany będzie do wskazania jedynie tegoż numeru repozytorium, bez konieczności składania oryginału bądź kopii dokumentu do akt rejestrowych.

Ważny fragment

Wnioski do KRS oraz dokumenty do niego załączone będą przez sąd rozpoznawane jedynie po ich uprzednim podpisaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP przez reprezentanta spółki albo profesjonalnego pełnomocnika.

Wymiana korespondencji pomiędzy wnioskodawcą a sądem będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej, co ma na celu przyspieszenie całej procedury.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Justyna Nykiel, tel. +48 601 256 678, justyna.nykiel@pl.gt.com

Pełna informatyzacja postępowania rejestrowego przed KRS z pewnością wpłynie pozytywne na usprawnienie procedury rejestracji zmian danych wpisanych do KRS i tym samym poprawi bezpieczeństwo obrotu. Obecnie bowiem, procesy rejestracyjne trwają bardzo długo, a utrzymujący się stan niezgodności treści wpisu w KRS z stanem faktycznym wpływa negatywnie na komfort współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i zwiększa ryzyko nadużyć w tym zakresie.

Przyczyną kilkukrotnego przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących elektronicznego postępowania przed KRS jest brak przygotowania odpowiedniego systemu komputerowego oraz brak zaplecza technicznego niezbędnego do prowadzenia akt rejestrowych w systemie elektronicznym, pomimo iż jego wprowadzenie wynikało z przepisów, które weszły w życie jeszcze na początku 2018 r. Przedsiębiorcom niecierpliwie czekającym na zmianę pozostaje mieć nadzieję, że odroczony do 1 lipca 2021 r. termin wejścia w życie zmian będzie ostateczny.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.