fbpx

Treść artykułu

W grudniu 2019 r. donosiliśmy, iż począwszy od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej” KRS”) będą prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a składnie wniosków możliwe będzie tylko w formie elektronicznej. Tym samym nie będzie możliwe złożenie papierowo wniosku o wpis do KRS. Dokumenty złożone w tradycyjnej formie będą podlegały zwrotowi.

Tymczasem, Ustawodawca odroczył wejście w życie terminu zmian o rok. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP 19 lutego 2020 r. i zakłada, że możliwość składanie elektronicznych wniosków do KRS będzie możliwe dopiero od 1 marca 2021 r.

[CZYTAJ WIĘCEJ zmianie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących elektronicznego postępowania przed KRS]

Potrzeba regulacji – ostatnia pula zmian w KRS

Z początkiem marca 2020 r. miała wejść w życie ostatnia pula przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw  (dalej „Ustawa), która zrewolucjonizowała sposób realizacji obowiązków związanych z zamknięciem roku i już dotychczas przysporzyła sporo trudności przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie spółek prawa handlowego. To bowiem na jej podstawie, jeszcze w 2018 r., wprowadzony został obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i ich składania do Repozytorium Dokumentów Finansowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiany wprowadzana Ustawą mają na celu usprawnienie procesów rejestrowych poprzez pełną informatyzację systemu KRS i w konsekwencji ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom. Termin wejścia przepisów w życie został przesunięty na 1 marca 2020 r.

Co się zmieni w zakresie akt rejestrowych wpisanych do KRS?

Ważny fragment

Ustawa nowelizująca przewiduje pełną informatyzację postępowania rejestrowego i prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do KRS, które od dnia wejścia w życie przepisów prowadzone będą w systemie teleinformatycznym. W związku z tym składanie wszystkich wniosków do KRS wraz z załącznikami będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu.

Ustawa jeszcze w 2018 r. wprowadziła także  Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym przechowywane są wypisy i wyciągi aktów notarialnych. Już dzisiaj, przy realizacji czynności notarialnych przedsiębiorcy otrzymują potwierdzenie zamieszczenia treści aktu w elektronicznym rejestrze wraz z wskazaniem numeru.  Od marca 2020 r. podmiot wnioskujący o wpis zmiany danych w KRS w związku z czynnościami dokonanymi przed notariuszem zobowiązany będzie do wskazania jedynie tegoż numeru repozytorium, bez konieczności składania oryginału bądź kopii dokumentu do akt rejestrowych.

Ważny fragment

Wnioski do KRS oraz dokumenty do niego załączone będą przez sąd rozpoznawane jedynie po ich uprzednim podpisaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP przez reprezentanta spółki, którego PESEL jest wpisany do KRS albo profesjonalnego pełnomocnika.

Wymiana korespondencji pomiędzy wnioskodawcą a sądem będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej, co ma na celu przyspieszenie całej procedury.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Justyna Nykiel, tel. +48 601 256 678, justyna.nykiel@pl.gt.com

Pełna informatyzacja postępowania rejestrowego przed KRS z pewnością wpłynie pozytywne na usprawnienie procedury rejestracji zmian danych wpisanych do KRS i tym samym poprawi bezpieczeństwo obrotu. Obecnie bowiem, procesy rejestracyjne trwają bardzo długo, a utrzymujący się stan niezgodności treści wpisu w KRS z stanem faktycznym wpływa negatywnie na komfort współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i zwiększa ryzyko nadużyć w tym zakresie.

Można przypuszczać, że przyczyną przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących elektronicznego postępowania przed KRS o rok jest brak przygotowania odpowiedniego systemu komputerowego oraz brak zaplecza technicznego niezbędnego do prowadzenia akt rejestrowych w systemie elektronicznym, pomimo iż jego wprowadzenie wynikało z przepisów, które weszły w życie jeszcze na początku 2018 r. Przedsiębiorcom niecierpliwie czekającym na zmianę pozostaje mieć nadzieję, że odroczony do 2021 r. termin wejścia w życie zmian będzie ostateczny.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?

Przedstawiciele branży handlowej, a zwłaszcza uczestnicy handlu międzynarodowego, dotkliwie odczują skutki pandemii koronawirusa SARS-COV-2. Ekonomiści prześcigają się w prognozowaniu coraz bardziej pesymistycznych scenariuszy, a władze niemalże wszystkich państw nakładają nowe restrykcje i ograniczenia życia społecznego…

Najczęściej czytane