fbpx

Treść artykułu

Przygotowanie krótkoterminowego planu finansowego pozwoli zaplanować wszystkie najważniejsze wydatki i płatności na przestrzeni kilku najbliższych tygodni z uwzględnieniem zmniejszonych przychodów wynikających z konsekwencji pandemii SARS-CoV-2. Będzie także dobrym narzędziem bieżącego monitorowania wykonywania planu i analizy odchyleń od przyjętych założeń.

W obliczu realnych zagrożeń związanych z ograniczeniem popytu na usługi i produkty oraz trudnościami w regulowaniu bieżących płatności bardzo dużym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców staje się zaplanowanie bieżących wydatków. Dużo mniejsze wpływy wynikające z wyraźnie ograniczonej sprzedaży powodują, że wielu przedsiębiorców nie będzie miało wystarczających środków, by regulować wszystkie płatności w terminie. Dlatego kluczowe jest przygotowanie realnego planu finansowego na najbliższe kilka/kilkanaście tygodni.

Uruchomienie Tarczy Antykryzysowej oraz pakietu wsparcia dla przedsiębiorstw ze strony polskiego Rządu spowoduje, że niektóre płatności będą mogły zostać odroczone w czasie lub rozłożone na raty.

Wsparcie to ma na celu podtrzymanie płynności oraz utrzymanie miejsc pracy. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie programy pomocowe wymagają szczegółowej analizy wpływu na wyniki i przepływy pieniężne przedsiębiorstw. W tym kontekście bardzo ważnym zadaniem staje się sporządzenie krótkoterminowych planów finansowych, które pozwolą na kontrolowanie wpływów i wydatków w perspektywie kolejnych tygodni czy miesięcy. Planowanie długoterminowe w chwili obecnej schodzi na drugi plan.

Krótkoterminowy plan finansowy. Zakres wsparcia:

 • Przegląd przychodów ze sprzedaży produktów i usług za ostatni rok w ujęciu miesięcznym
 • Wsparcie przy oszacowaniu przychodów ze sprzedaży w perspektywie kilku kolejnych miesięcy z uwzględnieniem wpływu wirusa SARS-CoV-2 na sytuację rynkową
 • Analiza należności handlowych przedsiębiorstwa w celu uwolnienia zamrożonych środków finansowych
 • Analiza możliwości skorzystania z faktoringu należności lub uruchomienia skonta dla kontrahentów płacących przed terminem
 • Przegląd polityki cenowej i rabatowej firmy
 • Analiza wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa za ostatni rok w ujęciu miesięcznym
 • Analiza kosztów stałych oraz zmiennych przedsiębiorstwa
 • Wsparcie przy oszacowaniu kosztów działalności w perspektywie kilku kolejnych miesięcy
 • Przegląd zobowiązań handlowych, podatkowych oraz pracowniczych w celu ustalenia aktualnych terminów płatności
 • Analiza możliwości odroczenia poszczególnych płatności w czasie
 • Analiza możliwości skorzystania z pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej przygotowanej przez polski Rząd
 • Kalkulacja wartości wsparcia ze strony Skarbu Państwa w obszarze współfinansowania wynagrodzeń pracowników
 • Przegląd pozostałych form wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej
 • Zestawienie planu wpływów oraz wydatków przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych tygodni
 • Kalkulacja niedoborów / nadwyżek gotówki w ramach prowadzonej działalności
 • Analiza struktury zadłużenia przedsiębiorstwa oraz możliwości wykorzystania finansowania zewnętrznego dla utrzymania płynności firmy
 • Ustalenie priorytetów wydatkowania posiadanych środków pieniężnych
 • Analiza możliwości odroczenia w czasie wybranych płatności, w tym m.in. zobowiązań handlowych, świadczeń pracowniczych, zobowiązań podatkowych
 • Analiza możliwości zawieszenia płatności zobowiązań kredytowych
 • Przegląd możliwości rozłożenia płatności na raty
 • Przygotowanie arkusza z kalkulacjami zawierającego krótkoterminowy plan finansowy przedsiębiorstwa

Z każdym kolejnym dniem sytuacja może zmieniać się coraz bardziej. Dlatego tak ważne jest zaplanowanie działań na kolejne tygodnie. Sporządzenie takiego krótkoterminowego planu wydatków na kolejne dni i tygodnie pozwoli z większym spokojem myśleć o przyszłości naszych przedsiębiorstw.

Krótkoterminowy plan finansowy. Nasze doświadczenie:

Mamy bardzo duże doświadczenie w sporządzaniu i analizie projekcji finansowych. Na co dzień pracujemy z firmami ze różnorodnych branż, sporządzając modele finansowe i wyceny przedsiębiorstw oparte na prognozach. Jesteśmy zatem w stanie wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, by udzielić Państwu realnego wsparcia jakim będzie Krótkoterminowy plan finansowy.

Wśród usług pomocowych związanych z koronawirusem oferujemy też komplementarne usługi:

Mimo kryzysu, działamy sprawnie. Zapraszamy do kontaktu.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane