fbpx

GrantThornton

Dotyczy podmiotów:

  • Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań. NIP: 778-14-76-013. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000369868, członek sieci Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).
  • Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna Sp.K., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań. NIP: 7822555584. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000444633, członek sieci Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).
  • Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań. NIP: 7822545999. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000407558, członek sieci Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).
  • EDISONDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Józefa Dietla 52/9, 31-039 Kraków, NIP: 679-301-74-92, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000734653, członek sieci Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).
  • IMMUSEC Sp. z o.o., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, NIP: 9512317130, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy  KRS: 0000360418, członek sieci Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).

Informacja prawna

Poszczególne podmioty wchodzące w skład sieci są niezależnymi podmiotami prawa, utworzonymi oraz prowadzącymi działalność zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie. Grant Thornton International nie świadczy usług. Żaden z członków sieci nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za działania czy też zaniechania innego podmiotu będącego członkiem sieci. Treść tej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, to jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze są prawnie zabronione i mogą być karalne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności względem osób, które nie będąc adresatem niniejszej wiadomości, wykorzystały ją do jakichkolwiek celów. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź i usunąć tę wiadomość z poczty. Informujemy także, że wszelkie treści wysłane i niezwiązane z prowadzoną przez nas działalnością nie mogą być uznane za wysłane w naszym imieniu ani przez nas potwierdzone. Podjęliśmy rozsądne działania mające na celu zapewnienie, że niniejszy mail oraz załączniki są wolne od wirusów komputerowych. W przypadku korzystania z poczty elektronicznej, nie jest możliwe pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa, poufności ani bezbłędności transmisji danych drogą elektroniczną. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej, ze zdarzeń opisanych powyżej.