Dynamika cyberzagrożeń, groźne w skutkach cyberwłamania i wycieki danych oraz nowe regulacje i wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych stanowią dla współczesnego przedsiębiorcy nowe wyzwania, których nie można ignorować.

Skuteczna i efektywna odpowiedź na te wyzwania wymaga podjęcia przemyślanych działań w każdym sektorze gospodarki. Osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko poprzez budowanie długotrwałej odporności na cyberzagrożenia, na którą składa się dojrzały proces zarządzania, zdolność do wykrywania incydentów, świadomość zagrożeń oraz wykorzystanie nowych technologii ochrony w biznesie. Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie stanu bezpieczeństwa firm w Polsce. Informacje zgromadzone w ankiecie zostaną wykorzystane w celu opracowania zagregowanego raportu.

1/6

1. Wielkość firmy

4. Obecnie największym wyzwaniem w obszarze IT i bezpieczeństwa dla Spółki są:

Ataki hakerów

Złośliwe oprogramowanie

Zarządzanie ryzykiem

Przetwarzanie danych w chmurze

Bezpieczeństwo infrastruktury

Nadzór nad dostawcami

Reagowanie na zagrożenia

Zgodność z przepisami RODO

Zgodność z Dyrektywą NIS

Zarządzanie dostępami/licencjami

Wymagania klientów dotyczące bezpieczeństwa

5. Czy w Spółce wdrożono formalne procesy w zakresie:

Zarządzania bezpieczeństwem

Zarządzania ryzykiem

Zarządzania ciągłością działania

6. Czy w spółce jest wyznaczona osoba, która odpowiada za kwestie związane z bezpieczeństwem informacji?

7. Czy w firmie funkcjonuje proces zarządzania ryzykiem uwzględniający zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa?

8. Czy Spółka posiada lub planuje pozyskać certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa lub ciągłości działania, np. ISO 27001, ISO 22301, ISAE 3402?

9. Czy Państwa klienci oczekują od Państwa spełnienia wymagań bezpieczeństwa informacji i/lub certyfikacji?

10. Czy Państwa klienci mają prawo przeprowadzania audytu bezpieczeństwa w Państwa firmie?

11. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka była celem cyberataku (w tym wycieku / kradzieży danych wewnętrznych)?

12. Czy w ostatnich 12 miesiącach przeprowadzono w Spółce testy bezpieczeństwa infrastruktury IT?

13. Czy w Spółce istnieje polityka zarządzania incydentami oraz osoba lub zespół ds. zarządzania incydentami?

14. Które z poniższych czynników mają decydujące znaczenie o tym jak regularnie przeprowadzają Państwo audyt bezpieczeństwa?

Względy finansowe

Ograniczone zasoby ludzkie

15. Czy Spółka jest operatorem usług kluczowych lub dostawcą usług cyfrowych zgodnie z wymaganiami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i Dyrektywy NIS?

16. Czy Spółka jest dostawcą dla podmiotów objętych ustawą o krajowym systemem cyberbezpieczeństwa i Dyrektywą NIS?

Wyniki ankiety mają charakter poglądowy i nie stanową o faktycznym bezpieczeństwie organizacji. Należy traktować je jako narzędzie pomocnicze do wstępnej oceny, czy firma stosuje spectrum rozwiązań, wspierających bezpieczeństwo organizacji. Jeśli chcesz się upewnić, czy Twoja firma jest bezpieczna w obliczu rosnących wymogów rynku oraz dynamiki cyberzagrożeń, rekomendujemy kontakt z doradcą. Masz pytania? Skontaktuj się: radoslaw.kaczorek@pl.gt.com

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Potrzebujesz wsparcia w cyberbezpieczeństwie swojej firmy?