fbpx

1/6

1. Wielkość firmy

4. Obecnie największym wyzwaniem w obszarze IT i bezpieczeństwa dla Spółki są:

Ataki hakerów

Złośliwe oprogramowanie

Zarządzanie ryzykiem

Przetwarzanie danych w chmurze

Bezpieczeństwo infrastruktury

Nadzór nad dostawcami

Reagowanie na zagrożenia

Zgodność z przepisami RODO

Zgodność z Dyrektywą NIS

Zarządzanie dostępami/licencjami

Wymagania klientów dotyczące bezpieczeństwa

5. Czy w Spółce wdrożono formalne procesy w zakresie:

Zarządzania bezpieczeństwem

Zarządzania ryzykiem

Zarządzania ciągłością działania

6. Czy w spółce jest wyznaczona osoba, która odpowiada za kwestie związane z bezpieczeństwem informacji?

7. Czy w firmie funkcjonuje proces zarządzania ryzykiem uwzględniający zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa?

8. Czy Spółka posiada lub planuje pozyskać certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa lub ciągłości działania, np. ISO 27001, ISO 22301, ISAE 3402?

9. Czy Państwa klienci oczekują od Państwa spełnienia wymagań bezpieczeństwa informacji i/lub certyfikacji?

10. Czy Państwa klienci mają prawo przeprowadzania audytu bezpieczeństwa w Państwa firmie?

11. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka była celem cyberataku (w tym wycieku / kradzieży danych wewnętrznych)?

12. Czy w ostatnich 12 miesiącach przeprowadzono w Spółce testy bezpieczeństwa infrastruktury IT?

13. Czy w Spółce istnieje polityka zarządzania incydentami oraz osoba lub zespół ds. zarządzania incydentami?

14. Które z poniższych czynników mają decydujące znaczenie o tym jak regularnie przeprowadzają Państwo audyt bezpieczeństwa?

Względy finansowe

Ograniczone zasoby ludzkie

15. Czy Spółka jest operatorem usług kluczowych lub dostawcą usług cyfrowych zgodnie z wymaganiami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i Dyrektywy NIS?

16. Czy Spółka jest dostawcą dla podmiotów objętych ustawą o krajowym systemem cyberbezpieczeństwa i Dyrektywą NIS?

Wyniki ankiety mają charakter poglądowy i nie stanową o faktycznym bezpieczeństwie organizacji. Należy traktować je jako narzędzie pomocnicze do wstępnej oceny, czy firma stosuje spectrum rozwiązań, wspierających bezpieczeństwo organizacji. Jeśli chcesz się upewnić, czy Twoja firma jest bezpieczna w obliczu rosnących wymogów rynku oraz dynamiki cyberzagrożeń, rekomendujemy kontakt z doradcą. Masz pytania? Skontaktuj się: jolanta.jackowiak@pl.gt.com

Potrzebujesz wsparcia w cyberbezpieczeństwie swojej firmy?

Najczęściej czytane