Dyrektor KIS wygasza interpretacje w zakresie ulgi B+R Etap rozruchu technologicznego w uldze na prototyp Dyrektor KIS potwierdził, że branża IT może korzystać z ulgi B+R Korzystne zmiany w uldze B+R Działalność twórcza jako warunek do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu Większe odliczenia w uldze B+R – Minister Finansów potwierdził! Ważny wyrok WSA – szybsze zastosowanie ulgi na robotyzację Centrum Badawczo Rozwojowe – dodatkowe uprawnienia w uldze B+R Badania lub rozwój – warunki do zastosowania ulgi B+R Ulgi na innowacje w praktyce – jak podatnicy korzystali z nich w 2022 r.