Rynek pracy w trendzie wznoszącym Będą nowe zasady liczenia stażu pracy – nie tylko dla zleceniobiorców i osób na B2B! Płaca minimalna w 2025 r. – na co się przełoży wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku? Ofert pracy znowu ubyło Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024. Urlopy, świadczenia, wnioski Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – najważniejsze informacyje Praca podczas urlopów związanych z rodzicielstwem – macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego Zasiłek macierzyński – wymiar, wnioskowanie, niezbędne dokumenty Jakie uprawnienia rodzicielskie mają rodzice adopcyjni vs rodzice biologiczni? Karmienie piersią a praca – jakie prawa przysługują matkom karmiącym?