Nowe uprawnienie Rad Nadzorczych spółek akcyjnych od 13 października 2022 r.

13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja KSH, wprowadzająca pakiet rozwiązań związanych z prawem holdingowym. Tego dnia w KSH pojawiły się również przepisy dodające…

13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja KSH, wprowadzająca pakiet rozwiązań związanych z prawem holdingowym. Tego dnia w KSH pojawiły się również przepisy dodające…


Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła do polskiej rzeczywistości prawnej nie tylko regulacje dotyczące tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek), ale również m.in. zasadę biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule), która zmienia zasady odpowiedzialności członków zarządów spółek.

13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła do polskiej rzeczywistości prawnej nie tylko regulacje dotyczące tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek), ale również m.in. zasadę biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule), która zmienia zasady odpowiedzialności członków zarządów spółek.


Fundacja rodzinna w strukturze holdingowej

Wprowadzanie do porządku prawnego nowej instytucji – fundacji rodzinnej pozwalać będzie na tworzenie struktur holdingowych umożliwiających bezpieczne gromadzenie majątku rodzinnego w jednym podmiocie.

Wprowadzanie do porządku prawnego nowej instytucji – fundacji rodzinnej pozwalać będzie na tworzenie struktur holdingowych umożliwiających bezpieczne gromadzenie majątku rodzinnego w jednym podmiocie.


Majątek fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna, aby istnieć i pełnić swoją funkcję, potrzebuje majątku. W ten majątek fundację początkowo wyposaża fundator, natomiast później - w ramach swojego działania - fundacja może nabywać środki i kolejne aktywa.

Fundacja rodzinna, aby istnieć i pełnić swoją funkcję, potrzebuje majątku. W ten majątek fundację początkowo wyposaża fundator, natomiast później - w ramach swojego działania - fundacja może nabywać środki i kolejne aktywa.


Zmiany w instytucji zachowku już w 2023 r.

Dzięki zachowkowi osoby bliskie mogą domagać się po śmierci spadkodawcy określonej części zgromadzonego przez niego majątku. Wprowadzenie do polskiego prawa fundacji rodzinnej i wynikająca z tego konieczność dostosowania istniejących już regulacji prawnych, wpłynie na zmiany przepisów dotyczących również tej instytucji prawa spadkowego.

Dzięki zachowkowi osoby bliskie mogą domagać się po śmierci spadkodawcy określonej części zgromadzonego przez niego majątku. Wprowadzenie do polskiego prawa fundacji rodzinnej i wynikająca z tego konieczność dostosowania istniejących już regulacji prawnych, wpłynie na zmiany przepisów dotyczących również tej instytucji prawa spadkowego.


Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

W prostej spółce akcyjnej (dalej: PSA) akcje są zdematerializowane, co oznacza, że nie mają one postaci dokumentu. W związku z procesem dematerializacji koniecznym stało się…

W prostej spółce akcyjnej (dalej: PSA) akcje są zdematerializowane, co oznacza, że nie mają one postaci dokumentu. W związku z procesem dematerializacji koniecznym stało się…