Zmiany w instytucji zachowku z 2023 r. weszły w życie

Z dniem 22 maja 2023 r. w życie weszła ustawa o fundacji rodzinnej wprowadzająca do polskiego porządku prawnego nie tylko nową formę prawną, ale także zmieniająca istniejące już regulacje prawne, w tym te dotyczące zachowku, instytucji prawa spadkowego znanej od wielu lat. Dzięki niemu osoby bliskie mogą domagać się po śmierci spadkodawcy określonej części zgromadzonego przez niego majątku.

Z dniem 22 maja 2023 r. w życie weszła ustawa o fundacji rodzinnej wprowadzająca do polskiego porządku prawnego nie tylko nową formę prawną, ale także zmieniająca istniejące już regulacje prawne, w tym te dotyczące zachowku, instytucji prawa spadkowego znanej od wielu lat. Dzięki niemu osoby bliskie mogą domagać się po śmierci spadkodawcy określonej części zgromadzonego przez niego majątku.


Nowe uprawnienie Rad Nadzorczych spółek akcyjnych od 13 października 2022 r.

13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja KSH, wprowadzająca pakiet rozwiązań związanych z prawem holdingowym. Tego dnia w KSH pojawiły się również przepisy dodające…

13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja KSH, wprowadzająca pakiet rozwiązań związanych z prawem holdingowym. Tego dnia w KSH pojawiły się również przepisy dodające…


Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła do polskiej rzeczywistości prawnej nie tylko regulacje dotyczące tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek), ale również m.in. zasadę biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule), która zmienia zasady odpowiedzialności członków zarządów spółek.

13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła do polskiej rzeczywistości prawnej nie tylko regulacje dotyczące tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek), ale również m.in. zasadę biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule), która zmienia zasady odpowiedzialności członków zarządów spółek.


Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

W prostej spółce akcyjnej (dalej: PSA) akcje są zdematerializowane, co oznacza, że nie mają one postaci dokumentu. W związku z procesem dematerializacji koniecznym stało się…

W prostej spółce akcyjnej (dalej: PSA) akcje są zdematerializowane, co oznacza, że nie mają one postaci dokumentu. W związku z procesem dematerializacji koniecznym stało się…