Polityka cen transferowych – jak ją przygotować?

Pojęcie polityka cen transferowych brzmi jak coś trudnego, skomplikowanego, żeby nie powiedzieć, że odstraszającego. Nie ma co ukrywać, przygotowanie polityki cen transferowych jest zadaniem specyficznym i kompleksowym. Dlatego warto je dobrze zaplanować i ustrukturyzować.

Pojęcie polityka cen transferowych brzmi jak coś trudnego, skomplikowanego, żeby nie powiedzieć, że odstraszającego. Nie ma co ukrywać, przygotowanie polityki cen transferowych jest zadaniem specyficznym i kompleksowym. Dlatego warto je dobrze zaplanować i ustrukturyzować.


Benchmark w cenach transferowych – 5 kluczowych kwestii

Zmiany w polskim prawie podatkowym w ostatnich latach nakładają na podatników dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Do jednych z najistotniejszych obowiązków należy sporządzenie…

Zmiany w polskim prawie podatkowym w ostatnich latach nakładają na podatników dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Do jednych z najistotniejszych obowiązków należy sporządzenie…


Korekty cen transferowych i ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy firmy

W wielu przedsiębiorstwach zbliża się koniec roku finansowego. Spółki prowadzące transakcje z podmiotami powiązanymi i wynikające z nich rozliczenia, często w tym okresie (tj. przed zamknięciem roku) otrzymują różnego rodzaju korekty rozliczeń z powiązanymi kontrahentami, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy i podatkowy podmiotu.

W wielu przedsiębiorstwach zbliża się koniec roku finansowego. Spółki prowadzące transakcje z podmiotami powiązanymi i wynikające z nich rozliczenia, często w tym okresie (tj. przed zamknięciem roku) otrzymują różnego rodzaju korekty rozliczeń z powiązanymi kontrahentami, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy i podatkowy podmiotu.


Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w obszarze cen transferowych – koniec niepewności podatników?

4 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy obejmującej m.in. przedłużenie terminów ustawowych dla przygotowania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i złożenia TPR…

4 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy obejmującej m.in. przedłużenie terminów ustawowych dla przygotowania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i złożenia TPR…


Polski Ład – zamieszanie z terminami w cenach transferowych

Mimo, że Polski Ład wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w obszarze cen transferowych, to prawodawca także tutaj nie ustrzegł się kwestii budzących wątpliwości z praktycznego punktu…

Mimo, że Polski Ład wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w obszarze cen transferowych, to prawodawca także tutaj nie ustrzegł się kwestii budzących wątpliwości z praktycznego punktu…