Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji, czyli zawarcie porozumienia wstępnego (w formie listu intencyjnego, term sheet lub oferty niewiążącej, NBO)

Z perspektywy kupującego | Z perspektywy kupującego

Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji, czyli zawarcie porozumienia wstępnego (w formie listu intencyjnego, term sheet lub oferty niewiążącej, NBO)

Z perspektywy kupującego

 • bezpieczeństwo prawne
 • oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki możliwie wczesnemu uzgodnieniu kluczowych dla kupującego warunków transakcji
 • opracowanie właściwej struktury transakcji z udziałem ekspertów z zakresu podatków i finansów z naszego interdyscyplinarnego zespołu transakcyjnego
 • zapewnienie wyłączności w prowadzeniu negocjacji ze sprzedającym
 • zapewnienie odpowiedniej dynamiki procesu za sprawą przemyślanego harmonogramu opartego o nasze wieloletnie doświadczenia transakcyjne
 • ograniczenie ryzyka wycieku informacji o planowanym przedsięwzięciu biznesowym

 • bezpieczeństwo prawne
 • oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki możliwie wczesnemu uzgodnieniu kluczowych dla sprzedającego warunków transakcji
 • uniknięcie ryzyka popełnienia błędów przekładających się na dalsze negocjacje, pogarszając pozycję sprzedającego
 • opracowanie właściwej struktury transakcji z udziałem ekspertów z zakresu podatków i finansów z naszego interdyscyplinarnego zespołu transakcyjnego
 • ograniczenie ryzyka wycieku informacji dotyczących zamiaru sprzedaży biznesu, w tym informacji poufnych odnoszących się do przedmiotu transakcji

Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji, czyli zawarcie porozumienia wstępnego (w formie listu intencyjnego, term sheet lub oferty niewiążącej, NBO)

 • bezpieczeństwo prawne
 • oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki możliwie wczesnemu uzgodnieniu kluczowych dla kupującego warunków transakcji
 • opracowanie właściwej struktury transakcji z udziałem ekspertów z zakresu podatków i finansów z naszego interdyscyplinarnego zespołu transakcyjnego
 • zapewnienie wyłączności w prowadzeniu negocjacji ze sprzedającym
 • zapewnienie odpowiedniej dynamiki procesu za sprawą przemyślanego harmonogramu opartego o nasze wieloletnie doświadczenia transakcyjne
 • ograniczenie ryzyka wycieku informacji o planowanym przedsięwzięciu biznesowym
 • bezpieczeństwo prawne
 • oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki możliwie wczesnemu uzgodnieniu kluczowych dla sprzedającego warunków transakcji
 • uniknięcie ryzyka popełnienia błędów przekładających się na dalsze negocjacje, pogarszając pozycję sprzedającego
 • opracowanie właściwej struktury transakcji z udziałem ekspertów z zakresu podatków i finansów z naszego interdyscyplinarnego zespołu transakcyjnego
 • ograniczenie ryzyka wycieku informacji dotyczących zamiaru sprzedaży biznesu, w tym informacji poufnych odnoszących się do przedmiotu transakcji

Nasze ostatnie transakcje

Magma Sp. z o.o.

 • O firmie: Sieć hurtowni elektrotechnicznych
 • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży
 • Inwestor: GRODNO SA (spółka publiczna)

Grupa Karuzela

 • O firmie: Sieć galerii handlowych
 • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży udziałów i utworzeniu Joint-Venture
 • Inwestor: First Retail International 2 (MITISTKA REIM)

ELBUDPROJEKT

 • O firmie: Wynajem wagonów towarowych
 • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży aktywów i utworzeniu Joint-Venture
 • Inwestor: China-CEE Funds

Terlan

 • O firmie: Spółka działająca w obszarze infrastruktury sanitarnej
 • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy zakupie
 • Target: Tor-Mel

Agrifirm

 • O firmie: Wiodący producent pasz dla zwierząt
 • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy zakupie
 • Target: Bacutil

Power Engeenering

 • O firmie: Producent transformatorów średniego napięcia
 • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży
 • Inwestor: Koncar Group

Inspiration in your inbox:
Turning talk into action

Don’t miss an issue. Subscribe to our digest today.

Get the best of what Grant Thornton’s webcasts have to offer, delivered right to your inbox. Sign up to make sure you receive the latest updates on all our upcoming webcasts to help you:

 • Leverage the latest thinking from our subject matter experts
 • Keep track of the latest legislative and regulatory developments
 • Gain new insights for new growth
 • Map your organization’s journey to innovation