Jak przekształcić przedsiębiorcę w spółkę?

Przekształcenie przedsiębiorcy polega na zmianie formy działalności prowadzonej dotychczas w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w jednoosobową spółkę kapitałową.

Przekształcenie przedsiębiorcy polega na zmianie formy działalności prowadzonej dotychczas w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w jednoosobową spółkę kapitałową.


Połączenie spółek – jak wygląda?

Połączenie spółek przeprowadzane jest zwykle w celu uporządkowania struktury właścicielskiej, wdrożenia nowego modelu opodatkowania, wprowadzenia nowego ładu korporacyjnego, czy też budowania wartości przedsiębiorstwa.

Połączenie spółek przeprowadzane jest zwykle w celu uporządkowania struktury właścicielskiej, wdrożenia nowego modelu opodatkowania, wprowadzenia nowego ładu korporacyjnego, czy też budowania wartości przedsiębiorstwa.


Spółka jawna – odpowiedzialność wspólnika

W 2021 roku, w związku ze zmianą opodatkowania spółek komandytowych, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na wybór spółki jawnej jako formy prawnej odpowiadającej ich potrzebom biznesowym.

W 2021 roku, w związku ze zmianą opodatkowania spółek komandytowych, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na wybór spółki jawnej jako formy prawnej odpowiadającej ich potrzebom biznesowym.


Przekształcenie spółki – jak wygląda procedura?

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej, na przykład ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. W toku procesu przekształcenia spółki konieczne jest dochowanie…

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej, na przykład ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. W toku procesu przekształcenia spółki konieczne jest dochowanie…


Przekształcenie spółki – na co zwrócić szczególną uwagę?

Aby sprawnie i bezpieczne przeprowadzić proces przekształcenia spółki, warto się do niego dobrze przygotować. Przystąpienie do przekształcenia powinno być poprzedzone analizą prawnych aspektów działalności spółki…

Aby sprawnie i bezpieczne przeprowadzić proces przekształcenia spółki, warto się do niego dobrze przygotować. Przystąpienie do przekształcenia powinno być poprzedzone analizą prawnych aspektów działalności spółki…