Spółka cywilna – co zyskasz przekształcając ją w spółkę z o.o.?

Kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu spółka cywilna była chętnie wybieraną formą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w wybranej przez siebie branży. W…

Kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu spółka cywilna była chętnie wybieraną formą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w wybranej przez siebie branży. W…


Przekształcenie a nieruchomości rolne – czy ostatnie zmiany rozwiały dotychczasowe wątpliwości?

5 października 2023 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym zmiany dotyczące uprawnień KOWR w przypadku procesów przekształceń spółek czy też jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy wprowadzone zmiany rozwiały dotychczasowe wątpliwości, czy może jednak pojawiło się jeszcze więcej znaków zapytania i niejasności? Odpowiedzi na powyższe pytania postaramy się udzielić w niniejszym artykule.

5 października 2023 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym zmiany dotyczące uprawnień KOWR w przypadku procesów przekształceń spółek czy też jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy wprowadzone zmiany rozwiały dotychczasowe wątpliwości, czy może jednak pojawiło się jeszcze więcej znaków zapytania i niejasności? Odpowiedzi na powyższe pytania postaramy się udzielić w niniejszym artykule.


Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. – na czym polega?

Spółka jawna od jakiegoś czasu przestała być już atrakcyjną formą prowadzenia biznesu. Wspólnicy spółek jawnych coraz częściej decydują się na zmianę formy prawnej i przekształcenie…

Spółka jawna od jakiegoś czasu przestała być już atrakcyjną formą prowadzenia biznesu. Wspólnicy spółek jawnych coraz częściej decydują się na zmianę formy prawnej i przekształcenie…


Dlaczego warto przekształcić firmę transportową?

Właściciele firm transportowych prowadzący swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), spółki cywilnej czy w ramach spółek osobowych, coraz częściej rozważają zmianę formy prawnej działalności. Kiedy warto rozważyć przekształcenie i z jakimi korzyściami może się to wiązać? W niniejszym artykule omawiamy, jakie są główne przyczyny przekształceń firm z branży TSL.

Właściciele firm transportowych prowadzący swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), spółki cywilnej czy w ramach spółek osobowych, coraz częściej rozważają zmianę formy prawnej działalności. Kiedy warto rozważyć przekształcenie i z jakimi korzyściami może się to wiązać? W niniejszym artykule omawiamy, jakie są główne przyczyny przekształceń firm z branży TSL.


Połączenie spółek a nieruchomości rolne

W trakcie przygotowywania się do procesu połączenia spółek, istotne jest ustalenie czy spółki biorące udział w procesie są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych. Pod kątem ewentualnego rolnego charakteru warto przeanalizować status nieruchomości spółki przejmowanej, a niekiedy również spółki przejmującej.

W trakcie przygotowywania się do procesu połączenia spółek, istotne jest ustalenie czy spółki biorące udział w procesie są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych. Pod kątem ewentualnego rolnego charakteru warto przeanalizować status nieruchomości spółki przejmowanej, a niekiedy również spółki przejmującej.


Przekształcenie firmy transportowej – jak wygląda procedura?

Coraz więcej przedsiębiorców rozważa przekształcenie swojej działalności transportowej w spółkę i skorzystanie z ryczałtu estońskiego. Przekształcenie to jednak złożony proces, a sama procedura różni się w zależności od tego, czy planujemy przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) , czy spółkę. Poniżej omawiamy, jak wygląda procedura przekształcenia firmy transportowej.

Coraz więcej przedsiębiorców rozważa przekształcenie swojej działalności transportowej w spółkę i skorzystanie z ryczałtu estońskiego. Przekształcenie to jednak złożony proces, a sama procedura różni się w zależności od tego, czy planujemy przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) , czy spółkę. Poniżej omawiamy, jak wygląda procedura przekształcenia firmy transportowej.


Ważne zmiany w transgranicznych i krajowych reorganizacjach spółek

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie krajowych i transgranicznych procesów reorganizacyjnych. Od tego dnia przedsiębiorcy mogą skorzystać z transgranicznego podziału oraz transgranicznego przekształcenia, a także z wprowadzonych uproszczeń w ramach krajowych procesów reorganizacyjnych.

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie krajowych i transgranicznych procesów reorganizacyjnych. Od tego dnia przedsiębiorcy mogą skorzystać z transgranicznego podziału oraz transgranicznego przekształcenia, a także z wprowadzonych uproszczeń w ramach krajowych procesów reorganizacyjnych.


Przekształcenie transgraniczne – na czym polega?

Od 15 września 2023 r. do kodeksu spółek handlowych została wprowadzona możliwość przekształcenia transgranicznego. Jest to proces reorganizacyjny, który dotychczas nie był unormowany w polskim porządku prawnym. W poniższym artykule przybliżymy poszczególne zagadnienia związane z tą procedurą.

Od 15 września 2023 r. do kodeksu spółek handlowych została wprowadzona możliwość przekształcenia transgranicznego. Jest to proces reorganizacyjny, który dotychczas nie był unormowany w polskim porządku prawnym. W poniższym artykule przybliżymy poszczególne zagadnienia związane z tą procedurą.