Kontrola cen transferowych, a polityka cen transferowych

Co może zrobić podatnik, który realizuje transakcje z podmiotami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, aby uniknąć lub zminimalizować potencjalne niekorzystne skutki kontroli cen transferowych? Zarządzić…

Co może zrobić podatnik, który realizuje transakcje z podmiotami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, aby uniknąć lub zminimalizować potencjalne niekorzystne skutki kontroli cen transferowych? Zarządzić…


Polityka cen transferowych – czym jest i dlaczego warto ją przygotować?

Ceny transferowe w ostatnich latach stały się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w ramach strategii podatkowych wielu krajowych przedsiębiorstw, co wynikało z istotnych zmian w polskich regulacjach podatkowych mających na celu ich dostosowanie do standardów globalnych określonych na poziomie OECD.

Ceny transferowe w ostatnich latach stały się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w ramach strategii podatkowych wielu krajowych przedsiębiorstw, co wynikało z istotnych zmian w polskich regulacjach podatkowych mających na celu ich dostosowanie do standardów globalnych określonych na poziomie OECD.


Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych dot. stosowania metody ceny odprzedaży

W dniu 29 marca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczące metody ceny odprzedaży. Celem publikacji jest wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody ceny odprzedaży oraz dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników.

W dniu 29 marca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczące metody ceny odprzedaży. Celem publikacji jest wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody ceny odprzedaży oraz dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników.


Analiza zgodności – narzędzie obrony rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi

Na podatnikach zobowiązanych do opracowania dokumentacji cen transferowych ciąży obowiązek wykazania, że ceny stosowane w transakcjach wewnątrzgrupowych odpowiadają warunkom rynkowym. Ustawy o podatkach dochodowych przewidują…

Na podatnikach zobowiązanych do opracowania dokumentacji cen transferowych ciąży obowiązek wykazania, że ceny stosowane w transakcjach wewnątrzgrupowych odpowiadają warunkom rynkowym. Ustawy o podatkach dochodowych przewidują…


Ceny transferowe – co proponuje OECD w obliczu pandemii?

Pod koniec 2020 r. OECD opublikowała Wytyczne dotyczące wpływu pandemii SARS-CoV-2 na ceny transferowe “Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”. Opracowanie…

Pod koniec 2020 r. OECD opublikowała Wytyczne dotyczące wpływu pandemii SARS-CoV-2 na ceny transferowe “Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”. Opracowanie…


Kolejne zmiany w cenach transferowych? OECD szykuje rewolucję!

W ostatnim czasie OECD opublikowało projekty dwóch raportów, które poruszają tematykę wyzwań podatkowych wynikających z cyfryzacji. Raporty nazwane Filarem I (ang. Pilar I) i Filarem…

W ostatnim czasie OECD opublikowało projekty dwóch raportów, które poruszają tematykę wyzwań podatkowych wynikających z cyfryzacji. Raporty nazwane Filarem I (ang. Pilar I) i Filarem…


Podmioty powiązane a raportowanie JPK

Od dnia 1 października 2020 roku obowiązują nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K, które zastępują poprzednią strukturę JPK-VAT i deklarację VAT-7. W JPK_V7M i JPK_V7K przedsiębiorcy…

Od dnia 1 października 2020 roku obowiązują nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K, które zastępują poprzednią strukturę JPK-VAT i deklarację VAT-7. W JPK_V7M i JPK_V7K przedsiębiorcy…


Kolejne zmiany obowiązków w zakresie cen transferowych

W ostatnich dniach, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidujący zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych.…

W ostatnich dniach, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidujący zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych.…