Kogo dotyczą obowiązki AML?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: "Ustawa AML") nakłada szereg obowiązków, których realizacja prowadzić ma do przeciwdziałania przestępczości finansowej. Skierowane są one do szczególnej grupy przedsiębiorców, nazywanych w ustawie instytucjami obowiązanymi.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: "Ustawa AML") nakłada szereg obowiązków, których realizacja prowadzić ma do przeciwdziałania przestępczości finansowej. Skierowane są one do szczególnej grupy przedsiębiorców, nazywanych w ustawie instytucjami obowiązanymi.


Organy ścigania na tropie przedsiębiorców łamiących sankcje

Przedsiębiorcy łamiący unijne sankcje nałożone na Rosję i Białoruś nie mogą spać spokojnie. Polskie przepisy przewidują bowiem możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób naruszających zakazy w zakresie eksportu i importu towarów objętych sankcjami, a jak pokazują statystyki, organy ścigania aktywnie korzystają z przyznanych im uprawnień w zakresie wszczynania postępowań karnych.

Przedsiębiorcy łamiący unijne sankcje nałożone na Rosję i Białoruś nie mogą spać spokojnie. Polskie przepisy przewidują bowiem możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób naruszających zakazy w zakresie eksportu i importu towarów objętych sankcjami, a jak pokazują statystyki, organy ścigania aktywnie korzystają z przyznanych im uprawnień w zakresie wszczynania postępowań karnych.


Jakie obowiązki dla instytucji obowiązanych wynikają z Ustawy AML?

Podstawą unijnego i polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uregulowanego w Ustawie AML (tj. ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) jest założenie, że do stworzenia skutecznego systemu walki z przestępczością finansową, konieczne jest nałożenie na instytucje obowiązane szeregu obowiązków, tak, by mogły one pełnić rolę filtra, identyfikującego i zgłaszającego ewentualne podejrzane transakcje.

Podstawą unijnego i polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uregulowanego w Ustawie AML (tj. ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) jest założenie, że do stworzenia skutecznego systemu walki z przestępczością finansową, konieczne jest nałożenie na instytucje obowiązane szeregu obowiązków, tak, by mogły one pełnić rolę filtra, identyfikującego i zgłaszającego ewentualne podejrzane transakcje.


Kiedy można dokonać płatności na rzecz podmiotu objętego sankcjami?

Unijni przedsiębiorcy, którzy po agresji rosyjskiej na Ukrainę nie podjęli decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności na rynkach wschodnich, mogą napotkać znaczące problemy związane ze wpisaniem ich rosyjskich i białoruskich kontrahentów na listę sankcyjną, co wiąże się z ustanowieniem zakazu udostępniania takim kontrahentom jakichkolwiek środków finansowych i zasobów gospodarczych.

Unijni przedsiębiorcy, którzy po agresji rosyjskiej na Ukrainę nie podjęli decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności na rynkach wschodnich, mogą napotkać znaczące problemy związane ze wpisaniem ich rosyjskich i białoruskich kontrahentów na listę sankcyjną, co wiąże się z ustanowieniem zakazu udostępniania takim kontrahentom jakichkolwiek środków finansowych i zasobów gospodarczych.


11 pakiet sankcji na Rosję – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

23 czerwca 2023 r. Rada UE przyjęła kolejny, już jedenasty pakiet sankcji na Rosję. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim zapewnić uszczelnienie dotychczasowo obowiązujących sankcji, wprowadzonych w związku z wojną napastniczą prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie, aby uniemożliwić ich obchodzenie.

23 czerwca 2023 r. Rada UE przyjęła kolejny, już jedenasty pakiet sankcji na Rosję. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim zapewnić uszczelnienie dotychczasowo obowiązujących sankcji, wprowadzonych w związku z wojną napastniczą prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie, aby uniemożliwić ich obchodzenie.


Upadłość czy restrukturyzacja? Dlaczego warto przygotować się do takiego wyboru?

Przedsiębiorcy zmagający się z problemami finansowymi ich firmy stoją często przed koniecznością podjęcia niezwykle ważnej decyzji wiążącej się z rozpoczęciem działań restrukturyzacyjnych bądź ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa. Procesy te znacząco się od siebie różnią, a wybór jednego z nich zależy w każdym przypadku od indywidualnej sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy zmagający się z problemami finansowymi ich firmy stoją często przed koniecznością podjęcia niezwykle ważnej decyzji wiążącej się z rozpoczęciem działań restrukturyzacyjnych bądź ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa. Procesy te znacząco się od siebie różnią, a wybór jednego z nich zależy w każdym przypadku od indywidualnej sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa.


Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości dla prowadzonego biznesu?

Ogłoszenie upadłości wiąże się ze znacznymi zmianami w zakresie całej organizacji spółki. Skutki dokonania powyższego nie dotykają bowiem jedynie majątku, czy zobowiązań spółki, ale i szeregu innych kluczowych aspektów dotyczących prowadzonego biznesu.

Ogłoszenie upadłości wiąże się ze znacznymi zmianami w zakresie całej organizacji spółki. Skutki dokonania powyższego nie dotykają bowiem jedynie majątku, czy zobowiązań spółki, ale i szeregu innych kluczowych aspektów dotyczących prowadzonego biznesu.


Jak przygotować się do restrukturyzacji?

Wszczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, dokonane przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, może pozwolić na uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji prawnych. Wybór ścieżki restrukturyzacyjnej wymaga jednak wcześniejszego podjęcia szeregu działań, które pozwolą należycie przygotować się do niej.

Wszczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, dokonane przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, może pozwolić na uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji prawnych. Wybór ścieżki restrukturyzacyjnej wymaga jednak wcześniejszego podjęcia szeregu działań, które pozwolą należycie przygotować się do niej.