Ochrona sygnalistów a odpowiedzialność członków zarządu

Prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zwaną również ustawą o sygnalistach, wciąż trwają. Na początku bieżącego roku, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt wskazanej ustawy, który przewiduje daleko idącą odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych w przypadku uchybienia wskazanym w niej obowiązkom.

Prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zwaną również ustawą o sygnalistach, wciąż trwają. Na początku bieżącego roku, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt wskazanej ustawy, który przewiduje daleko idącą odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych w przypadku uchybienia wskazanym w niej obowiązkom.


Co przyniósł dziewiąty pakiet sankcji na Rosję?

W odpowiedzi na prowadzoną przez Rosję, napastniczą wojnę przeciwko Ukrainie, 16 grudnia 2022 r. został przyjęty przez Radę dziewiąty pakiet sankcji unijnych, mający na celu utrudnienie dalszego prowadzenia i finansowania wojny przez Kreml.

W odpowiedzi na prowadzoną przez Rosję, napastniczą wojnę przeciwko Ukrainie, 16 grudnia 2022 r. został przyjęty przez Radę dziewiąty pakiet sankcji unijnych, mający na celu utrudnienie dalszego prowadzenia i finansowania wojny przez Kreml.


Co przyniósł ósmy pakiet sankcji na Rosję?

W reakcji na bezprawną aneksję części terytorium Ukrainy, Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu nowego, ósmego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Wprowadzone ograniczenia mają na celu…

W reakcji na bezprawną aneksję części terytorium Ukrainy, Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu nowego, ósmego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Wprowadzone ograniczenia mają na celu…


Czy od smartfona należy zapłacić opłatę reprograficzną?

Powracający w debacie publicznej temat opłaty reprograficznej, nazywanego w przestrzeni medialnej „podatkiem od smartfonów” rozgrzewa emocje. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,…

Powracający w debacie publicznej temat opłaty reprograficznej, nazywanego w przestrzeni medialnej „podatkiem od smartfonów” rozgrzewa emocje. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,…


Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Jak uniknąć wpisania na listę sankcyjną?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., przewiduje…

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., przewiduje…


Jak sankcje na Rosję wpłyną na firmy w Polsce

Sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję w odpowiedzi na agresję zbrojną na Ukrainę, mogą mieć duży wpływ na działalność prowadzoną przez wielu przedsiębiorców w…

Sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję w odpowiedzi na agresję zbrojną na Ukrainę, mogą mieć duży wpływ na działalność prowadzoną przez wielu przedsiębiorców w…


Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu w Polsce. Obywatele Ukrainy, posiadający określony tytuł pobytowy, mogą rozpocząć swoją działalność w tej formie od razu…

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu w Polsce. Obywatele Ukrainy, posiadający określony tytuł pobytowy, mogą rozpocząć swoją działalność w tej formie od razu…


Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Obywatele Ukrainy, spełniający określone wymagania ustawowe, uprawnieni są do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele Ukrainy, spełniający określone wymagania ustawowe, uprawnieni są do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.