Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju od
2025 r.

Zagadnienia związane z ESG cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko z powodu postępujących unijnych regulacji w tym zakresie, ale również na skutek zwiększającej się świadomości społeczeństwa o środowisku, społecznej odpowiedzialności i ładzie korporacyjnym.

Zagadnienia związane z ESG cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko z powodu postępujących unijnych regulacji w tym zakresie, ale również na skutek zwiększającej się świadomości społeczeństwa o środowisku, społecznej odpowiedzialności i ładzie korporacyjnym.


Czy pracodawca będzie mógł zażądać certyfikatu szczepienia i jakie z tego tytułu uprawnienia mogą mu przysługiwać?

Prawie rok temu w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19. Okres pandemii to czas  wielu wątpliwości w sferze prawa pracy, zwłaszcza w kontekście uprawnień i…

Prawie rok temu w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19. Okres pandemii to czas  wielu wątpliwości w sferze prawa pracy, zwłaszcza w kontekście uprawnień i…


Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy

Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość w związku z sytuacją pandemiczną wywołaną przez SARS-CoV-2 sprawia, że trudno nadążyć za uchwalanymi przepisami. Warto jednak trzymać rękę na pulsie…

Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość w związku z sytuacją pandemiczną wywołaną przez SARS-CoV-2 sprawia, że trudno nadążyć za uchwalanymi przepisami. Warto jednak trzymać rękę na pulsie…