Spieszymy poinformować, że za zespołem doradców transakcyjnych Grant Thornton kolejna transakcja M&A zakończona sukcesem! Tym razem nasi prawnicy wspierali Gminę Piła w procesie sprzedaży udziałów w spółce ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. na rzecz ENERIS SUROWCE S.A.

Doradztwo prawne ekspertów Grant Thornton obejmowało wypracowanie kompletu dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie przedstawicieli gminy w negocjacjach z inwestorem. Ramię w ramię z prawnikami transakcję obsługiwał nasz zespół specjalistów finansowych, który przeprowadził wycenę sprzedawanych udziałów.

Przedmiot transakcji Sprzedaż 37.147 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.
Kupujący ENERIS SUROWCE S.A.
Sprzedający Gmina Piła
Branża Gospodarka odpadami
Wartość transakcji 43.000.000 PLN
Rola Grant Thornton Przeprowadzenie wyceny udziałów oraz doradztwo prawne w transakcji na rzecz Sprzedającego

Transakcja stanowi element strategii rozwoju grupy kapitałowej, w której skład wchodzą ALTVATER PIŁA oraz inwestor. Dla Gminy Piła sprzedaż udziałów oznacza zwiększenie puli środków finansowych przeznaczonych na realizację celów publicznych i zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. Tym bardziej cieszy nas sukces tego przedsięwzięcia i pełne zadowolenie Klienta z naszych usług.

ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z siedzibą w Pile jest największym odbiorcą odpadów komunalnych w północnej Wielkopolsce, obsługującym ponad 200.000 mieszkańców z prawie trzydziestu gmin. Spółka świadczy także usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych z firm produkcyjnych.

ENERIS SUROWCE S.A. z siedzibą w Kielcach oferuje kompleksowe rozwiązania dla samorządów i biznesu w zakresie ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i surowcowej oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Świadcząc szeroki wachlarz usług, spółka kładzie silny nacisk na działania ekologiczne.

Sprawdź także inne transakcje Grant Thornton.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo prawne w transakcjach (M&A)
Dowiedz się więcej