fbpx

Treść artykułu

Polacy pracujący za granicą, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi, nie muszą płacić podatku dochodowego w Polsce, bo korzystają z tzw. ulgi abolicyjnej. Od 1 stycznia 2021 roku rząd chce tę sytuację zmienić.

W obowiązującym stanie prawnym Polacy pracujący za granicą, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi (czyli osobami, które mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce), nie muszą płacić podatku dochodowego w Polsce, bo korzystają z tzw. ulgi abolicyjnej.

Gdzie została uregulowana ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna została uregulowana przez ustawodawcę w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy ona osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegających tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Do jakich przychodów ma zastosowanie ulga abolicyjna

Ulgę abolicyjną stosuje się do przychodów z:

  1. umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
  2. działalności wykonywanej osobiście,
  3. działalności gospodarczej,
  4. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Przykład: Polak, który wyjechał do pracy do Wielkiej Brytanii i uzyskuje tam jedyne swoje dochody, tam też płaci podatek dochodowy. W Polsce w takiej sytuacji nie musi w ogóle płacić podatku z tego tytułu.

Ważny fragment

Sytuacja ta ma się niedługo zmienić i to prawdopodobnie już od 1 stycznia 2021 r. Rząd planuje bowiem likwidację ulgi abolicyjnej. Wynika to z projektu resortu finansów o nr UD 126, opublikowanego 4 września br. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kogo dotknie likwidacja ulgi abolicyjnej

Po likwidacji ulgi abolicyjnej, Polak z powyższego przykładu będzie musiał zapłacić w Polsce różnicę miedzy podatkiem w Polsce, a podatkiem zapłaconym w Wielkiej Brytanii.

Jest to informacja niepokojąca zwłaszcza dla szerokiego grona polskich marynarzy zatrudnionych na statkach u zagranicznych armatorów z faktycznymi zarządami np. w Norwegii, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Australii, Katarze itd.

Co z dochodami po likwidacji ulgi abolicyjnej?

Zniesienie ulgi abolicyjnej spowoduje, że osoby, które nadal pozostają polskimi rezydentami podatkowymi, a podatek jaki płacą od swoich dochodów w takich krajach jak Wielka Brytania, Austria, Irlandia, ZEA, Stany Zjednoczone, Rosja czy Holandia jest niższy, niż podatek należny od tych dochodów w Polsce, będą zobowiązane do dopłacenia różnicy podatku na rzecz polskiego urzędu skarbowego.

Jaką kwotę podatku  trzeba będzie dopłacić?

Ile trzeba będzie dopłacić zależy od tego, jaki podatek był płacony zagranicą. Jeśli od dochodów zagranicą płaciliśmy podatek w wysokości np. 15%, to w Polsce będzie trzeba dopłacić różnicę między obowiązującą u nas stawką.

Dla przypomnienia, wysokość podatku w Polsce wynosi 17% PIT do kwoty 85.528 zł, a powyżej tej kwoty 32% PIT.

Kiedy planowane zmiany wejdą w życie?

Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2020 r., czyli do końca września. Następnie trafi do parlamentu, a po uchwaleniu – do podpisu Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw. Aktualnie rząd planuje, że likwidacja ulgi nastąpi z początkiem przyszłego roku.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Kadrowe wyrażenie roku 2020

Rok 2020 obfitował w wydarzenia, które podczas ubiegłorocznego rankingu w głowie by nam się nie mieściły. Gdyby w grudniu 2019 roku ktoś zaprezentował nam poniższą listę, trudno byłoby nam pojąć co szykuje nam rok 2020.…

Najczęściej czytane