fbpx

Treść artykułu

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz istotniejszym wyzwaniem w dzisiejszych zdigitalizowanych czasach. Każda firma wykorzystuje narzędzia elektroniczne do komunikacji z klientami i kontrahentami czy pomiędzy pracownikami. Dostępność tych narzędzi jest kluczowa z punktu widzenia możliwości prowadzenia działalności – świadczenia usług czy produkcji.

Przenoszenie się działalności do świata cyfrowego dostrzegli także przestępcy, którzy dokonują coraz większej liczby ataków, wykorzystując luki w zabezpieczeniach, niedoskonałości w procesach i powszechny brak świadomości zagrożeń. Grant Thornton wspiera przedsiębiorstwa, identyfikując obszary wymagające optymalizacji, i znajdując właściwe rozwiązania.

Bezpieczeństwo informatyczne z Grant Thornton

Szybki test na cyberbezpieczeństwo Twojej firmy

Ład korporacyjny w IT (IT Governance)

  • Strategia bezpieczeństwa IT – opracowanie spójnej strategii, poprzedzone dokładnymi badaniami bezpieczeństwa systemów informatycznych i pomiarem dojrzałości procesów IT, z uwzględnieniem m.in. innowacyjnego wykorzystania chmury obliczeniowej. Doradztwo w zakresie zgodności ze standardami COBIT, ITIL.
  • Strategia rozwoju i architektury IT – przygotowanie strategii w oparciu o optymalizację procesów IT i innych kluczowych działań organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów biznesowych, potencjału finansowego oraz wymogów wewnętrznych i zewnętrznych.

Doradztwo transakcyjne i przedtransakcyjne (M&A, Due Dilligence)

  • Audyt IT Due Diligence – ocena stosowanych technologii pod kątem szans, ryzyk oraz możliwych kosztów zmian i rozwoju, dedykowana funduszom typu Venture/Private Equity oraz podmiotom zamierzającym inwestować w firmy, w których technologia teleinformatyczna stanowi o wartości biznesu.
Zobacz prezentację

Zarządzanie zgodnością (Compliance)

  • Budowa polityk bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami branżowymi lub ocena stosowania kryteriów i norm, takich jak: ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000 , ISO 27005, rekomendacją D KNF, IT KNF, PCI DSS, SecurePay, KRI, NIS, związanych m.in. z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania czy ryzykiem.
  • Dedykowane szkolenia oraz warsztaty w obszarze compliance i cyberbezpieczeństwa.

Audyt IT & Security

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka – ustalenie katalogu zagrożeń, opracowanie rozwiązań pozwalających skutecznie zarządzać ryzykiem oraz stworzenie planów ciągłości działania na wypadek sytuacji kryzysowych,
  • Audyt bezpieczeństwa – testy bezpieczeństwa i ocena adekwatności zabezpieczeń infrastruktury i aplikacji webowych (w tym testy podatności i testy penetracyjne). Kontrolowany atak i weryfikacja, w jakim stopniu odporne na ataki są urządzenia, procesy oraz kluczowy zasób firmy, tj. ludzie, aplikacje, infrastruktura. Wykorzystanie uznanych standardów badania bezpieczeństwa IT (np. OWASP ASVS, PCI DSS, ISECOM OSSTMM) i norm, specjalistycznych urządzeń i oprogramowania w oparciu o uzgodnione scenariusze testowe. Wynikiem prac jest raport na temat luk wykrytych w bezpieczeństwie i wynikającego z nich ryzyka oraz rekomendacja działań naprawczych.
  • Ocena świadomości bezpieczeństwa – testy socjotechniczne wśród pracowników, wskazujące słabe punkty i potencjalne zagrożenia w obszarze zasobów ludzkich. Rezultaty testów socjotechnicznych pozwalają przygotować działania naprawcze, które znacznie ograniczają liczbę ataków bądź ryzykownych incydentów
  • FORENSIC/CSIRT – informatyka śledcza i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Zabezpieczenie materiału dowodowego na potrzeby dochodzenia wewnętrznego, jak również na potrzeby dochodzenia procesowego, prezentacja wyników prac w formie specjalistycznego raportu informatyki śledczej, odzyskiwanie utraconych danych. Skuteczne reagowanie na incydenty z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.
Zobacz prezentację

Dzięki kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw aktywnie chronimy dane naszego klienta, aby uczynić jego biznes odpornym na realne cyberzagrożenia. Bezpieczeństwo przetwarzania informacji to podstawa działalności każdej firmy, dlatego dbałość o jego zapewnienie to nasz główny cel.

Dowiedz się więcej o usłudze kontaktując się za naszym ekspertem.

Inne artykuły z kategorii: Konsulting cyfrowy Zobacz wszystkie

vCISO to nie body leasing

Coraz więcej organizacji jest świadomych zagrożeń bezpieczeństwa czyhających na ich dane. Większość z nich nie posiada jednak do tego odpowiednich zasobów w postaci zespołu zarządzającego bezpieczeństwem nadzorowanego przez szefa bezpieczeństwa – CISO.  Ze względu na…

Najczęściej czytane