Cyberbezpieczeństwo dla dużych firm

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz istotniejszym wyzwaniem w dzisiejszych zdigitalizowanych czasach. Każda firma wykorzystuje narzędzia elektroniczne do komunikacji z klientami i kontrahentami czy pomiędzy pracownikami. Dostępność tych narzędzi jest kluczowa z punktu widzenia możliwości prowadzenia działalności – świadczenia usług czy produkcji.

Przenoszenie się działalności do świata cyfrowego dostrzegli także przestępcy, którzy dokonują coraz większej liczby ataków, wykorzystując luki w zabezpieczeniach, niedoskonałości w procesach i powszechny brak świadomości zagrożeń. Grant Thornton wspiera przedsiębiorstwa, identyfikując obszary wymagające optymalizacji, i znajdując właściwe rozwiązania.

Bezpieczeństwo informatyczne z Grant Thornton

Ład korporacyjny w IT (IT Governance)

  • Strategia bezpieczeństwa IT – opracowanie spójnej strategii, poprzedzone dokładnymi badaniami bezpieczeństwa systemów informatycznych i pomiarem dojrzałości procesów IT, z uwzględnieniem m.in. innowacyjnego wykorzystania chmury obliczeniowej. Doradztwo w zakresie zgodności ze standardami COBIT, ITIL.
  • Strategia rozwoju i architektury IT – przygotowanie strategii w oparciu o optymalizację procesów IT i innych kluczowych działań organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów biznesowych, potencjału finansowego oraz wymogów wewnętrznych i zewnętrznych.

Doradztwo transakcyjne i przedtransakcyjne (M&A, Due Dilligence)

  • Audyt IT Due Diligence – ocena stosowanych technologii pod kątem szans, ryzyk oraz możliwych kosztów zmian i rozwoju, dedykowana funduszom typu Venture/Private Equity oraz podmiotom zamierzającym inwestować w firmy, w których technologia teleinformatyczna stanowi o wartości biznesu.

Zarządzanie zgodnością (Compliance)

  • Budowa polityk bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami branżowymi lub ocena stosowania kryteriów i norm, takich jak: ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000 , ISO 27005, rekomendacją D KNF, IT KNF, PCI DSS, SecurePay, KRI, NIS, związanych m.in. z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania czy ryzykiem.
  • Dedykowane szkolenia oraz warsztaty w obszarze compliance i cyberbezpieczeństwa.

Audyt IT & Security

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka – ustalenie katalogu zagrożeń, opracowanie rozwiązań pozwalających skutecznie zarządzać ryzykiem oraz stworzenie planów ciągłości działania na wypadek sytuacji kryzysowych,
  • Audyt bezpieczeństwa – testy bezpieczeństwa i ocena adekwatności zabezpieczeń infrastruktury i aplikacji webowych (w tym testy podatności i testy penetracyjne). Kontrolowany atak i weryfikacja, w jakim stopniu odporne na ataki są urządzenia, procesy oraz kluczowy zasób firmy, tj. ludzie, aplikacje, infrastruktura. Wykorzystanie uznanych standardów badania bezpieczeństwa IT (np. OWASP ASVS, PCI DSS, ISECOM OSSTMM) i norm, specjalistycznych urządzeń i oprogramowania w oparciu o uzgodnione scenariusze testowe. Wynikiem prac jest raport na temat luk wykrytych w bezpieczeństwie i wynikającego z nich ryzyka oraz rekomendacja działań naprawczych.
  • Ocena świadomości bezpieczeństwa – testy socjotechniczne wśród pracowników, wskazujące słabe punkty i potencjalne zagrożenia w obszarze zasobów ludzkich. Rezultaty testów socjotechnicznych pozwalają przygotować działania naprawcze, które znacznie ograniczają liczbę ataków bądź ryzykownych incydentów
  • FORENSIC/CSIRT – informatyka śledcza i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Zabezpieczenie materiału dowodowego na potrzeby dochodzenia wewnętrznego, jak również na potrzeby dochodzenia procesowego, prezentacja wyników prac w formie specjalistycznego raportu informatyki śledczej, odzyskiwanie utraconych danych. Skuteczne reagowanie na incydenty z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

Dzięki kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw aktywnie chronimy dane naszego klienta, aby uczynić jego biznes odpornym na realne cyberzagrożenia. Bezpieczeństwo przetwarzania informacji to podstawa działalności każdej firmy, dlatego dbałość o jego zapewnienie to nasz główny cel.

Dowiedz się więcej o usłudze kontaktując się za naszym ekspertem.

Zapytaj o ofertę usługi

Cyberbezpieczeństwo dla dużych firm

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt