fbpx

Treść artykułu

Ocena wpływu epidemii na biznes i opracowanie planów awaryjnych polega na przeprowadzeniu usystematyzowanej analizy wpływu epidemii na działalność operacyjną firmy, zdefiniowaniu scenariuszy kryzysowych oraz określeniu działań zaradczych, minimalizujących straty.

Sytuacje kryzysowe związane są z emocjami, które utrudniają prowadzenie skutecznych działań awaryjnych, co może prowadzić do pogłębienia strat lub nieuwzględnieniu istotnych zagrożeń, które dopiero nadchodzą.

Ocena wpływu epidemii na biznes i opracowanie planów awaryjnych jest przez nas realizowana zarówno w małych jak i dużych organizacjach.

Zakres usługi

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie oceny stanu aktualnego firmy oraz opracowanie planu awaryjnego na czas trwania kryzysu.

  1. Udostępnienie metodyki i formularzy oceny wpływu oraz wsparcie w ich wypełnianiu
  2. Opracowanie scenariuszy kryzysowych (organizacyjnych i technicznych) oraz określenie działań zaradczych, minimalizujących straty
  3. Wsparcie w zakomunikowaniu procedur awaryjnych do pracowników (szkolenie on-line)

Przeprowadzenie oceny wpływu epidemii na biznes i opracowanie planów awaryjnych pozwala zminimalizować straty i zaplanować działania na przedłużający się stan kryzysowy. Analiza przeprowadzona w sposób metodyczny, pozbawiony emocji które często towarzyszą kryzysom, jasno określa zakres wpływu epidemii na działalność operacyjną firmy i skoncentrowanie się na tych zagrożeniach, które mają największy wpływ na firmę.

Mimo kryzysu, działamy sprawnie. Zapraszamy do kontaktu.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane