fbpx

GrantThornton

Webinar: Odpowiedzialność zarządu w czasach pandemii

Treść artykułu

Środa, 13 maja, godz. 10.00-11.00

Zapisz się na webinar, a jeżeli wyrażasz zgodę, to pozwól nam oraz współorganizatorom na przekazywanie informacji handlowych. Pamiętaj o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych, które odnajdziesz w dalszej części formularza oraz w Polityce prywatności Grant Thornton, Polityce prywatności Santander Bank Polska, Polityce Prywatności Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławiu.

O webinarze:

Pandemia koronawirusa może stanowić przyczynę utraty płynności finansowej przez rzesze przedsiębiorców, którzy z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w normalnym zakresie zgodnie z przyjętymi planami biznesowymi. Stan taki rodzi realne ryzyko zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Monitorowanie aktualnego stanu finansowego przedsiębiorcy w kontekście wyżej wskazanych przesłanek jest bardzo istotne, albowiem niezłożenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości skutkować może odpowiedzialnością osobistą a nawet karną osób upoważnionych do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw. Podczas webinaru omówione zostaną przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także sposoby jak uchronić się przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki.

Agenda:

  1. Przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  2. Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej za niezłożenie wniosku w terminie
  3. Zasady odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku w terminie
  4. Sposoby uniknięcia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku w terminie
  5. Wpływ tzw. „tarczy antykryzysowej” na bieg terminów na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Prelegent:

Karol Guździoł, Menedżer, Radca Prawny w kancelarii prawnej Grant Thornton
Adrianna Roloff, Specjalista w kancelarii prawnej Grant Thornton

Termin:

Środa, 13 maja, godz. 10.00-11.00

Wydarzenie jest bezpłatne.

Webinar: Odpowiedzialność zarządu w czasach pandemii

Zapisz się na webinar, a jeżeli wyrażasz zgodę, to pozwól nam oraz współorganizatorom na przekazywanie informacji handlowych. Pamiętaj o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych, które odnajdziesz w dalszej części formularza oraz w Polityce prywatności Grant Thornton, Polityce prywatności Santander Bank Polska, Polityce Prywatności Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławiu.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na webinar zapraszamy wspólnie z Santander Bank Polska oraz Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Najczęściej czytane