Kluczowe zmiany w zasiłkach od 1 stycznia 2022 roku

Od przyszłego roku opóźnienie w opłacaniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego w przypadku określonej grupy ubezpieczonych. Zmieni się również np. okres…

Od przyszłego roku opóźnienie w opłacaniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego w przypadku określonej grupy ubezpieczonych. Zmieni się również np. okres…


Przerwa w pracy tylko dla etatowca

Ustawowa przerwa w pracy, zwana potocznie śniadaniową, jest szczegółowo unormowana w Kodeksie pracy. Sprawdź co warto na ten temat wiedzieć.

Ustawowa przerwa w pracy, zwana potocznie śniadaniową, jest szczegółowo unormowana w Kodeksie pracy. Sprawdź co warto na ten temat wiedzieć.


TSUE: Zakaz symboli religijnych w pracy – uzasadniony

Neutralność wizerunku pracodawcy wobec klientów lub zapobieganie konfliktom w pracy może uzasadniać wprowadzenie zakazu noszenia w miejscu pracy widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe lub…

Neutralność wizerunku pracodawcy wobec klientów lub zapobieganie konfliktom w pracy może uzasadniać wprowadzenie zakazu noszenia w miejscu pracy widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe lub…


Szczegóły projektu MRPiT w sprawie zdalnej pracy

31 marca ma się odbyć kolejna tura rozmów w sprawie przepisów dotyczących pracy zdalnej. Poniżej kluczowe informacje dotyczące kierunku planowanych regulacji, przedstawionych przez resort pracy…

31 marca ma się odbyć kolejna tura rozmów w sprawie przepisów dotyczących pracy zdalnej. Poniżej kluczowe informacje dotyczące kierunku planowanych regulacji, przedstawionych przez resort pracy…


Koszty pracy ostro w górę?

Od 1 stycznia 2021 roku pracodawcy są zobowiązani do rejestrowania w ZUS-ie wszystkich umów o dzieło. Ta pozornie niewinna niedogodność w praktyce może spowodować istotny…

Od 1 stycznia 2021 roku pracodawcy są zobowiązani do rejestrowania w ZUS-ie wszystkich umów o dzieło. Ta pozornie niewinna niedogodność w praktyce może spowodować istotny…


Cudzoziemcy – podstawy legalnej pracy w Polsce podczas pandemii

Cudzoziemcy, którzy pracują w Polsce na podstawie poniższych dokumentów nawet po wygaśnięciu terminu ich obowiązywania podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego mogą legalnie kontynuować zatrudnienie.…

Cudzoziemcy, którzy pracują w Polsce na podstawie poniższych dokumentów nawet po wygaśnięciu terminu ich obowiązywania podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego mogą legalnie kontynuować zatrudnienie.…


Sytuacja kobiet na rynku pracy

Według Komisji Europejskiej kobiety w Unii Europejskiej otrzymują wynagrodzenie za pracę średnio niższe o 16,4% niż mężczyźni. Europejska różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest…

Według Komisji Europejskiej kobiety w Unii Europejskiej otrzymują wynagrodzenie za pracę średnio niższe o 16,4% niż mężczyźni. Europejska różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest…