Na jakie wsparcie z POIR będą mogli liczyć przedsiębiorcy w 2021 r.?

W 2021 r. pieniądze w ramach POIR przeznaczone zostaną przede wszystkim na projekty badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników do działalności firm, a także projekty związane z…

W 2021 r. pieniądze w ramach POIR przeznaczone zostaną przede wszystkim na projekty badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników do działalności firm, a także projekty związane z…


Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Na początku marca Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie…

Na początku marca Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie…


Norweski Mechanizm Finansowy wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Do 31.03.2020 r. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie działań…

Do 31.03.2020 r. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie działań…


Trwa nabór na kolejną edycję Kredytu na innowacje technologiczne

We wrześniu zeszłego roku ruszyła kolejna edycja Kredytu na innowacje technologiczne w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Nabór wniosków wystartował…

We wrześniu zeszłego roku ruszyła kolejna edycja Kredytu na innowacje technologiczne w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Nabór wniosków wystartował…


Na jakie wsparcie z funduszy UE będą mogli liczyć przedsiębiorcy w 2020 r.?

W 2020 r., podobnie jak w ubiegłych latach, najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na projekty badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników do działalności firm, a także projekty związane…

W 2020 r., podobnie jak w ubiegłych latach, najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na projekty badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników do działalności firm, a także projekty związane…


„Szybka ścieżka” – szansa dla firm na dofinansowanie prowadzenia prac B+R

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków w ramach konkursu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Do rozdysponowania dla…

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków w ramach konkursu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Do rozdysponowania dla…


Nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe

Pod koniec sierpnia Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ogłosił nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty dotyczące tworzenia bądź rozwoju centrów…

Pod koniec sierpnia Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ogłosił nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty dotyczące tworzenia bądź rozwoju centrów…