W 2021 r. pieniądze w ramach POIR przeznaczone zostaną przede wszystkim na projekty badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników do działalności firm, a także projekty związane z ekspansją zagraniczną.

Dofinansowanie działalności B+R priorytetem dla UE

Priorytetem dla Unii Europejskiej jest dofinansowanie projektów mających na celu prowadzenie przez przedsiębiorstwa, zarówno te z sektora MŚP, jak i duże, prac B+R i wdrażanie ich wyników do działalności firmy.

Nic więc dziwnego, że w 2021 r. zaplanowano środki właśnie na ten cel. W 2021 r. zostanie uruchomiony, znany już firmom, konkurs „Szybka ścieżka” w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na dofinansowanie liczyć będą mogły jednak tylko te przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże podmioty) planujące realizację projektów poza województwem mazowieckim, gdyż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkurs tylko dla regionów słabiej rozwiniętych.

Dotacje na zakup środków trwałych

Na początku 2021 r. planowane jest także uruchomienie naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, dzięki któremu możliwe będzie dofinansowania wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw. PARP przeznaczył całkiem sporą sumę pieniędzy na dofinansowanie projektów, bo aż 500 mln zł.

Środki unijne na ekspansję zagraniczną

Podobnie jak w poprzednim roku, na wsparcie finansowe będą mogły liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizujące projekty związane z wejściem na nowe rynki. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ponownie w 2021 r. ogłoszony zostanie cieszący się bardzo dużą popularnością konkurs „Go to Brand”. Konkurs dedykowany będzie wystawie EXPO w Dubaju 2020. Na wsparcie będą  mogły  liczyć MŚP zainteresowane udziałem w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich

W 2021 r. ogłoszony zostanie także konkurs, w ramach którego możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Przedsiębiorcy w ramach dotacji będą mogli sfinansować koszt usługi doradczej związanej z przygotowaniem projektu, koszt opracowania studium wykonalności, koszt poszukiwania partnerów projektu, koszy prezentacji wniosku o dofinansowanie przed komisją oceny projektów, czy też koszt tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Dotacje z UE
Dowiedz się więcej

Design dla przedsiębiorców

W 2021 r. prowadzony będzie także nabór projektów w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 r. Jest to nabór „Design dla przedsiębiorców”. Wsparcie przeznaczone jest dla MŚP (oprócz tych z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa). Produkt ten powinien dzięki udzielonemu wsparciu zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje z UE

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów