fbpx

Treść artykułu

W 2020 r., podobnie jak w ubiegłych latach, najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na projekty badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników do działalności firm, a także projekty związane z ekspansją zagraniczną. W niewielkim zakresie natomiast dofinansowane zostaną inwestycje w zakresie zakupu środków trwałych przez przedsiębiorców, prowadzące do wprowadzenia rynek innowacyjnych rozwiązań produktowych lub usługowych.

Działalność badawczo-rozwojowa priorytetem dla UE

Priorytetem dla Unii Europejskiej jest dofinansowanie projektów mających na celu prowadzenie przez przedsiębiorstwa, zarówno te z sektora MŚP, jak i duże, prac B+R i wdrażanie ich wyników do działalności firmy.

Nic więc dziwnego, że najwięcej środków przeznaczonych zostanie właśnie na ten cel. Jak co roku, szerokie wsparcie w tym zakresie zapewniony zostanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W 2020 r. zostanie dwukrotnie uruchomiony, znany już firmom, konkurs „Szybka ścieżka” w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na dofinansowanie projektów w ramach odrębnej puli liczyć będą mogły także przedsiębiorstwa z niektórych branż, gdyż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuować będzie w pierwszym kwartale 2020 r. nabór wnisków dla projektów z branży urządzeń grzewczych oraz program sektorowy GameInn. Wsparcie otrzymają także firmy planujące utworzyć w swoich strukturach dział badawczo-rozwojowy. W ramach poddziałania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, będzie można częściowo sfinansować zakup aparatury badawczo-naukowej, która posłuży tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Planowane jest także ponowne uruchomienie naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.1

Badania na rynek oraz 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, dzięki któremu możliwe będzie dofinansowania wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, które nie czują się na siłach, aby realizować własne prace badawczo-rozwojowe, będą miały możliwość skorzystania w tym zakresie z usług jednostek naukowych dzięki wsparciu pozyskanemu z cieszącego się niesłabnącą popularnością konkursu w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR. Przedsiębiorcy, którzy zrealizują z powadzeniem te projekty, w ramach tego samego poddziałania będą miały możliwość pozyskania dofinansowania na wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych na ich zlecenie przez jednostki naukowe.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dotacje na zakup środków trwałych już niemożliwe

Poza środkami krajowymi dostępnymi za pośrednictwem PO IR, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotacje w ramach regionalnych programów poszczególnych województw. Przedsiębiorstwa z poszczególnych regionów będą mogły uzyskać szerokie wsparcie na realizację prac badawczo-rozwojowych, ale co ważne, już nie będą mogły otrzymać dotacji na zakup środków trwałych, dzięki którym możliwe było wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, bądź usługowych. Jedynie mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa śląskiego wraz z początkiem 2020 r. będą mogli ubiegać się o środki na zakup maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych. Poziom dofinansowania inwestycji wynosił będzie od 35% dla średnich przedsiębiorstw do 45% wartości projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Środki unijne pomogą przedsiębiorcom w ekspansji zagranicznej

Podobnie jak w poprzednim roku, na wsparcie finansowe będą mogły liczyć  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizujące projekty związane z wejściem na nowe rynki. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ponownie w 2020 r. ogłoszony zostanie cieszący się bardzo dużą popularnością konkurs „Go to Brand”.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane