Do 31.03.2020 r. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie działań w czterech różnych sferach, w ramach poszczególnych schematów.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny konkurów podzielony został na cztery obszary, do których zalicza się:

I. Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – projekty dotyczyć mogą opracowania albo opracowania i wdrożenia innowacji  w jednym z trzech obszarów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich albo technologie poprawiające jakość życia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do podniesienia wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczych.

Wsparcie obejmować będzie:

 • Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
 • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
 • Inwestycje obejmujące in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia).

II. Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych – projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wydatki objęte wsparciem

a) Inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):

 • maszyny i urządzenia
 • roboty budowlane
 • wartości niematerialne i prawne
 • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska

b) eksperymentalne prace rozwojowe

c) usługi doradcze

III Technologie poprawiające jakość życia – schemat obejmuje działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Działania w ramach projektu powinny obejmować opracowanie  i wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, dodatkowo mogą obejmować zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów.

Wydatki objęte wsparciem to: 

a) eksperymentalne prace rozwojowe, w tym testowanie prototypów z udziałem użytkowników końcowych produktu

b) usługi doradcze

c) wydatki inwestycyjne:

 • maszyny i urządzenia
 • roboty budowlane
 • wartości niematerialne i prawne

IV. Technologie przyjazne środowisku (Wsparciem objęte będą działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.)

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:

a) inwestycyjne:

 • maszyny i urządzenia
 • roboty budowlane
 • wartości niematerialne i prawne
 • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska

b) eksperymentalne prace rozwojowe

c) usługi doradcze

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

O dofinansowanie mogą się starać kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których:

 • kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo
 • kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

Dofinansowanie otrzymają mikro-, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość
  20 tysięcy euro.

Technologie poprawiające jakość życia

Na dofinansowanie mają szansę mikro-, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

Technologie przyjazne środowisku

Dofinansowanie otrzymają mikro-, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro.

Wysokość wsparcia

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet:

Można otrzymać 200 000,00 euro. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu.

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych:

 • Można otrzymać 2 000 000,00 euro. Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu.

Technologie poprawiające jakość życia

 • Można otrzymać 2 000 000,00 euro. Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu.

Technologie przyjazne środowisku

 • Można otrzymać 1 000 000,00 euro. Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane do 31 marca 2020 r.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Norweski Mechanizm Finansowy wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów