fbpx

GrantThornton

Webinar: Finansowanie bankowe podczas pandemii

Treść artykułu

Czwartek, 30 kwietnia, godz. 10.00-11.30

Zapisz się na webinar, a jeżeli wyrażasz zgodę, to pozwól nam oraz współorganizatorom na przekazywanie informacji handlowych. Pamiętaj o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych, które odnajdziesz w dalszej części formularza oraz w Polityce prywatności Grant Thornton, Polityce prywatności Santander Bank Polska, Polityce Prywatności Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławiu.

O webinarze:

W webinarze przygotowanym wspólnie z Santander Bank Polska przekażemy praktyczne rady, jak kredytobiorcy (w szczególności duże i średnie firmy) powinni rozmawiać z bankami, czego mogą się spodziewać.

Porozmawiamy o tym, jak banki komercyjne mogą wspierać przedsiębiorców w kłopotach natury płynnościowej, i jakie mają podejście do nowych inwestycji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądać finansowanie po kryzysie spowodowanym pandemią SARS-CoV-2

Uchylimy też rąbka „warsztatu” bankowego. Wejdziemy też „za kulisy” pracy bankowca. Porozmawiamy o tym, na co bankom pozwalają regulatorzy i jak banki starają się godzić nałożone wymogi regulacyjne z akcjami pomocowymi dla przedsiębiorstw.

Agenda:

  1. Regulacje rynku finansowego – regulacje, wytyczne UKNF, kolejność pobierania opłat i odsetek, ostrzeżenie ECB o przelewarowaniu. Jaka jest rola banków, a jaka rządu, obowiązkowe rezerwy a akcja kredytowa.
  2. Wydolność operacyjna banków w dobie kryzysu – procesowanie wniosków, spiętrzenie pracy w departamentach ryzyka, czas procesowania wniosków.
  3. Przyszłość w relacjach bank-kredytobiorca – jak banki widzą przyszłość polskiej gospodarki i sektora bankowego. Co się zmieni w relacjach kredytobiorca-bank. Czy banki zakręcą kurek z kredytami?
  4. Trochę technikaliów rynkowych – obniżka stóp procentowych NBP, koszt finansowania, stawka WIBOR.
  5. Tarcza finansowa – rola banków w dystrybucji funduszy PFR, ograniczenia podmiotowe tarczy.
  6. Konstrukcja umów kredytowych – uprawnienia banków w „normalnych” warunkach gospodarczych względem kredytobiorców. Przypadki naruszenia – obiektywne i subiektywnie oceniane przesłanki wypowiedzenia umowy, klauzula MAC, utrata wartości zabezpieczeń.
  7. Kowenanty (wskaźniki) finansowe – potencjalny problem – problem spadających obrotów a wskaźniki długu netto/EBITDA i obsługi zadłużenia. Co oznacza złamanie współczynników i jak banki do tego podejdą? Obowiązek monitoringu kredytowego. Programy pomocowe realizowane przez PFR a wysokość zadłużenia
  8. Jak rozmawiać z bankami – zrozumienie partnerstwa bank-kredytobiorca, jak przygotować się do rozmowy z bankiem, jakie dokumenty i prognozy finansowe należy przygotować.

Podczas rozmowy ekspertami będą:

  • Bartosz Toczony, Dyrektor Departamentu Sektorów Strategicznych w Santander Bank Polska. Zarządza pracami zespołu ekspertów zajmujących się analizą gospodarczą i wsparciem konkretnych branż. Związany z bankowością korporacyjną od ponad 14 lat, ze specjalizacją w sektorze finansowania dużych przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych.  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalności Finanse i Rachunkowość
  • Filip Szewczyk, Associate Partner, Grant Thornton, doradca w zakresie strukturyzacji kredytów, restrukturyzacji i optymalizacji długu, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej, przez ostatnie ponad 5 lat dyrektor skarbu i finansowania w jednej z największych polskich grup kapitałowych.

Termin:

Czwartek, 30 kwietnia, godz. 10.00-11.30

Zapisy:

Webinar: Finansowanie bankowe podczas pandemii

Zapisz się na webinar, a jeżeli wyrażasz zgodę, to pozwól nam oraz współorganizatorom na przekazywanie informacji handlowych. Pamiętaj o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych, które odnajdziesz w dalszej części formularza oraz w Polityce prywatności Grant Thornton, Polityce prywatności Santander Bank Polska, Polityce Prywatności Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławiu.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na webinar zapraszamy wspólnie z Santander Bank Polska oraz Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Najczęściej czytane