Z nieskrywaną satysfakcją informujemy, że z sukcesem zakończył się międzynarodowy projekt, w ramach którego firma Grant Thornton występowała w roli doradcy prawnego, podatkowego i transakcyjnego po stronie innowacyjnego twórcy i operatora specjalistycznego oprogramowania służącego do planowania i zarządzania procesami logistycznymi dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

W wyniku transakcji, dwa niezależne podmioty nawiązały strategiczną współpracę, której celem jest wspólny rozwój i świadczenie wysoce innowacyjnych usług w oparciu o know-how i rozwiązania logistyczne opracowane przez jednego z partnerów oraz specjalistyczne oprogramowanie stworzone przez drugiego z nich.

Przedmiot transakcji Utworzenie wspólnego przedsięwzięcia (joint venture)
Branża Fourth Party Logistics
Wartość transakcji Nieujawniona
Rola Grant Thornton Doradztwo prawne, podatkowe i biznesowe na rzecz strony polskiej
Cecha szczególna Objęcie wspólnym przedsięwzięciem praw autorskich do specjalistycznego oprogramowania służącego do planowania i zarządzania procesami logistycznymi dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw

Transakcja obejmowała przeniesienie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej związanych z oprogramowaniem informatycznym, ustanowienie wzajemnych zabezpieczeń oraz wykreowanie złożonej struktury ładu korporacyjnego spółki zawiązane w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Zespół doradztwa prawnego w M&A Kancelarii Grant Thornton Legal przy wsparciu ekspertów biznesowych i podatkowych z pozostałych zespołów Grant Thornton zapewnił kompleksowe wsparcie, obejmujące wszystkie etapy procesu, w szczególności działania koncepcyjne związane z ustaleniem właściwej struktury transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz udział w negocjacjach umowy inwestycyjnej. Doradcą transakcyjnym drugiej strony transakcji była kancelaria JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k.

Karol Guździoł

Radca prawny, lider zespołu doradztwa prawnego w fuzjach i przejęciach (M&A) Grant Thornton Legal, zarządzający przedmiotowym projektem

Niezmiernie cieszymy się, że kolejny międzynarodowy projekt realizowany przez nasz zespół transakcyjny został zwieńczony sukcesem. Satysfakcja jest tym większa, że proces negocjacji i ustalania warunków tego niezwykle ciekawego i złożonego przedsięwzięcia należał do wymagających. Wierzymy, że zdobywając zaufanie Klienta i skutecznie wspierając go w realizacji ambitnych planów biznesowych, byliśmy uczestnikami ważnego kroku na drodze dynamicznego rozwoju nowoutworzonego podmiotu na europejskim rynku technologii wspomagających logistykę.