Na przełomie roku Zespół Fuzji i Przejęć GT zamknął z sukcesem dwie transakcje w obszarze fuzji i przejęć.

Na przełomie roku Zespół Fuzji i Przejęć GT zamknął z sukcesem dwie transakcje w obszarze fuzji i przejęć:

  1. Pozyskanie inwestora finansowego, funduszu private equity 21 Concordia dla spółek Red Rubin sp. z o.o. i Q Diamonds sp. z o.o., które tworzą wiodącą grupę produkującą i dystrybuującą produkty jubilerskie. Grupa operuje poprzez sieć sklepów własnych pod markami Red Rubin i Minty Dot w największych miastach w Polsce.
  2. Sprzedaż większościowego pakietu Zet Gaskets sp. z o.o., producenta elementów motoryzacyjnych, na rzecz niemieckiej grupy Freudenberg. Spółka Zek Gaskets została utworzona w roku 2012 przy wsparciu Grant Thornton w ramach umowy joint venture. Sprzedaż udziałów stanowiła zamknięcie procesu przejęcia pełnej kontroli przez inwestora.

GT pełnił rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego, finansowego i prawnego dla Właścicieli spółek.

Sprawdź także inne transakcje Grant Thornton.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd