Anna Ślasa

Menedżer

Biografia

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.  Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Finansami Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Nowoczesna rachunkowość finansowa i zarządcza zagranicznych Spółek, również z branży finansowej.

Posiada świadectwo kwalifikacyjne RP Ministra Finansów  uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Doświadczony Menedżer z ponad 18 letnim doświadczeniem pracy w dziale finansowo – księgowym, z czego 8 lat na stanowisku kierowniczym. Posiada bogate doświadczenie we współzarządzaniu firmą z Zarządem oraz Dyrektorami a także kompetencje w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem.

Z Grant Thornon związana od 2015 roku . Na co dzień kieruje pracą kilkuosobowego zespołu oraz  nadzoruje rozliczanie klienta notowanego na giełdzie z branży obrotu nieruchomościami . Współuczestniczy w procesie przekształcenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki komandytowo akcyjne.

Od początku swojej kariery ukierunkowana na rozwój i poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości i podatków. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się publikując na firmowym blogu.

Ostatnie publikacje

Nasi eksperci