Pod koniec lipca 2024 r. zostanie ogłoszony konkurs na automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych dla firm z Polski Wschodniej. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się małe i średnie firmy z każdej branży, z wyjątkiem branż wykluczonych ze wsparcia. Warto już teraz przygotować i pomyśleć nad inwestycją pod kątem możliwego wsparcia.

Możliwości uzyskania dotacji dla firm z Polski Wschodniej

Od 1 sierpnia małe i średnie firmy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na automatyzację i robotyzację procesów w ramach działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. To już drugi konkurs tego typu w obecnej perspektywie funduszy unijnych.

Cel i zakres konkursu

Konkurs dotyczy kompleksowego wsparcia z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji. Ma on na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności. Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa.

Wielkość dofinansowania i rodzaj pomocy

W konkursie minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 200 tys. zł. Maksymalna wartość dotacji, o którą można wnioskować to 3 mln zł. Głównym rodzajem pomocy jest regionalna pomoc inwestycyjna, co oznacza, że intensywność wsparcia wynosi:

 • 60% dla średnich firm,
 • 70% dla małych firm.

Przedsiębiorstwa będą mogły dodatkowo skorzystać z pomocy de minimis oraz pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP. Tu intensywność pomocy wynosi odpowiednio 85% i 50%.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Alokacja środków

Środki przeznaczone na wsparcie przedsięwzięć w naborze wyniosą 100 000 000 zł.

Kto może być Wnioskodawcą?

O wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorstwa z sektora MŚP z każdej branży (np. przemysłowej, spożywczej, meblarskiej, budowlanej, motoryzacyjnej, itd.) z wyjątkiem branż związanych z treściami pornograficznymi; obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; grami losowymi i środkami odurzającymi.

Z dostępnych do tej pory kryteriów oceny można wywnioskować, ze preferowane są przedsiębiorstwa produkcyjne.

Obligatoryjnie firma musi prowadzić działalność na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwach:

 • warmińsko-mazurskim,
 • świętokrzyskim,
 • lubelskim,
 • podkarpackim,
 • podlaskim,
 • mazowieckim (bez Warszawy i otaczających jej 9 powiatów).

Koszty kwalifikowane do wsparcia

Wsparcie można uzyskać na następujące rodzaje kosztów:

 • usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,
 • usługi doradcze niezbędne do wdrożenia mapy drogowej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie oprogramowania oraz innych wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how),
 • koszty robót i materiałów budowlanych związanych z instalacją maszyn i urządzeń,
 • usługi szkoleniowe,
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje dla firm
Dowiedz się więcej

Warunki konieczne do uzyskania wsparcia

Projekt musi obejmować audyt technologiczny z diagnozą dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. Na tej podstawie powinna zostać opracowana mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Mapa ta jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Automatyzacja lub robotyzacja musi dotyczyć co najmniej jednego z następujących etapów produkcji:

 • przekształcanie nakładów pracy i środków w produkty (w tym prace inżynieryjne, testy techniczne, analizy i certyfikacja),
 • magazynowanie surowców,
 • transport wewnętrzny,
 • kontrola jakości produktów,
 • pakowanie.

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania?

Oprócz spełnienia warunków obligatoryjnych warto przyjrzeć się następującym aspektom, za które można otrzymać dodatkowe punkty:

 • nabycie i wdrożenie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego,
 • automatyzacja więcej niż jednego etapu produkcji,
 • wprowadzenie innowacji produktowej,
 • uwzględnienie rozwiązań zmniejszających emisję zanieczyszczeń, energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu oraz odnawialnych źródeł energii,
 • projekty realizowane przez przedsiębiorstwa z największym udziałem przychów z działalności produkcyjnej,
 • dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Terminy dotyczące konkursu

Wnioski w ramach działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP będą przyjmowane od 1 sierpnia do 26 września 2024 r. Szczegółowe warunki konkursu będą znane, gdy konkurs zostanie ogłoszony, co będzie miało miejsce ok 20 lipca.

Uzyskanie dotacji na automatyzację i robotyzację procesów może znacząco przyspieszyć rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej, zwiększając ich konkurencyjność na rynku. Warto więc dokładnie przygotować wnioski i skorzystać z dostępnych form wsparcia, aby maksymalnie wykorzystać potencjał oferowanych środków. Przyszłość przemysłu leży w innowacjach, a ten konkurs jest doskonałą okazją, by zrobić krok w stronę Przemysłu 4.0.

AUTORKA: Aleksandra Bąkowska, Specjalista ds. funduszy unijnych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla firm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.