Prezydent podpisał 12 marca 2014 r. nowelizację Ustawy o VAT dotyczącą samochodów. Opublikowano ją w Dzienniku Ustaw poz. 312. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się także z projektowanymi rozporządzeniami wykonawczymi do Ustawy VAT.

Jak wskazywano w uzasadnieniu do Ustawy zmieniającej Ustawę VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie określające wzór formularza, za pomocą którego podatnicy będą zgłaszać urzędowi skarbowemu pojazdy samochodowe, które są przez nich wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Zgłoszeniu  podlegają  samochody inne niż te, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (wskazywaliśmy je w poprzednim naszym newsletterze). Ustawa VAT zawiera ich wykaz w art. 86a ust. 9 w brzmieniu do 1 kwietnia 2014 r.). Innymi słowy, zgłoszeniu podlegać będą np. samochody osobowe, czy np. auta z kartką i homologacją N1, które będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Natomiast nie ma obowiązku zgłaszania samochodów typu van, pick up czy typowe auta dostawcze.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą informacji określonej, jako VAT-26. Należy na nim wskazać zarówno markę, jak i model, kolor, rok produkcji oraz numer rejestracyjny pojazdu. Ma to oczywiście ułatwić organom skarbowym identyfikację pojazdu na wypadek, gdyby zechciały weryfikować sposób użytkowania danego pojazdu.

Jednocześnie pragniemy wskazać, iż niezgłoszenie pojazdu jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej nie oznacza automatycznie, że jest on wykorzystywany np. na potrzeby prywatne podatnika czy jego pracowników. To, że dany podatnik nie decyduje się na zgłoszenie pojazdu jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej, oznacza jedynie, że nie ma pewności, bądź zakłada ewentualne jego użycie do innych celów w przyszłości. Powodem niedokonania zgłoszenia może być także rezygnacja z możliwości odliczania całego podatku naliczonego z uwagi na uciążliwość prowadzenia ewidencji.

Na stronach RCL możemy znaleźć także projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który dotyczy zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z podatku VAT. Zgodnie z przewidywaniami od 1 kwietnia 2014 r. znika zwolnienie dla dostaw samochodów, przy nabyciu których podatnikom przysługiwało częściowe odliczenie podatku naliczonego.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jak zgłosić auto do Urzędu Skarbowego? - VAT 2014

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.