Dotacje unijne skierowane do przedsiębiorców mają często określone – w zależności od wielkości firmy – zróżnicowane możliwości jej otrzymania i poziomy dofinansowania. Dlatego też szczególnie ważnym etapem przygotowującym firmę do ubiegania się o wsparcie jest precyzyjne określenie, czy firma zalicza się do mikro-, małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.

Zgodnie z powyższym dla uznania, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem wystarczającym jest stwierdzenie, że określony podmiot prowadzi działalność gospodarczą, przy czym bez znaczenia pozostaje forma prawna, w jakiej przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku.

Cały artykuł do przeczytania na stronie 8 poniższej publikacji:

Magazyn PLUS o dotacjach

(.pdf, Rozmiar: 12,92 MB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jestem duży czy mały, wielkość firmy z perspektywy przepisów UE

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.