Jednym z podstawowych zadań fiskusa jest sprawdzanie, czy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wobec tego kontrola podatkowa jest nieodzownym elementem prowadzonego biznesu i dlatego warto mieć ją pod kontrolą.

Szczególnie w czasach chaosu w prawie podatkowym, kiedy to sądy administracyjne w podobnych stanach faktycznych wydają rozbieżne wyroki, ważnym staje się bieżąca ocena dokonywanych przez kontrolujących ustaleń.

Organy podatkowe nie działają w zakresie kontroli spontanicznie. Coraz częściej do typowania podmiotów do kontroli wykorzystują różnego rodzaju narzędzia, pozwalające na migrację danych zawartych w systemie POLTAX. Wykorzystują także narzędzia informatyczne specjalnie przygotowane dla celów kontrolnych, czy też czynności sprawdzających.

Nie zapominajmy też o wytycznych, na podstawie których organy podatkowe działają. Od kilku lat głównymi obszarami wykazywanymi w wytycznych, jako generujące negatywne zjawiska dla budżetu, stały się paliwa, obrót wewnątrzwspólnotowy (przestępstwa karuzelowe), usługi budowlane, strata podatkowa. Cały czas resort kładzie nacisk na skuteczność kontroli i eliminację kontroli „bezwynikowych”.

Sprawdź Kontrola i postępowanie podatkowe Grant Thornton

 

Wprawdzie oprócz walki z negatywnymi zjawiskami prowadzącymi do uszczupleń należności Skarbu Państwa wskazuje się na działania mające na celu ochronę interesów uczciwych podatników, poprzez zwiększanie zaufania obywateli do organów podatkowych, jednakże w praktyce trudno o takim zaufaniu mówić.

Zasada zaufania wymaga, aby cel kontroli odzwierciedlony został poprzez obiektywną i rzetelną weryfikację rozliczeń. Natomiast w praktyce przedsiębiorcę/podatnika z punktu klasyfikuje się jako przestępcę podatkowego i nawet jeśli popełni błąd nieumyślnie, wszczyna różne procedury, nie bacząc na to, że nie ma on zamiaru uchylać się od wykonania zobowiązania, jeśli ono rzeczywiście jest należne.

Skoncentrowanie na wynikach kontroli powoduje, że decyzjom nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności, podejmowane są działania zabezpieczające, a w skrajnych przypadkach postępowania karne skarbowe.

Wszystkie te działania sprawiają, że warto podjąć pewne kroki już w momencie otrzymania zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Aby uniknąć negatywnych skutków przypadków dowolnego interpretowania faktów i stosowania – nieodpowiadającym prawdzie, wyimaginowanym stanom – przepisów podatkowych, proponujemy podjęcie wspólnych działań.

Warto kontrolę mieć pod kontrolą.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kontrola podatkowa pod kontrolą

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.