Jedną z form promowania towarów i zwiększania sprzedaży jest udzielanie nagród sprzedawcom, np. pracownikom hurtowni czy sklepów. Przyznana im nagroda musi zostać opodatkowana podatkiem PIT. Nie dotyczy jej bowiem zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy PIT.

Art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy PIT wskazuje, że zwolnieniu z podatku podlega wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Wielu podatników korzysta z tego przepisu wydając nagrody osobom, które zajmują się sprzedażą ich towarów. Przykładowo nagrody takie wydawane są tym sprzedawcom (pracownikom innych firm), których działania prowadzą do  realizacji określonego poziomu zakupów przez firmę, w której pracują od podmiotu przyznającego nagrody. Jeśli nagroda – mająca postać zarówno rzeczy, bonów czy pieniędzy – nie przekracza jednorazowo 200 zł, podatek nie jest pobierany ani też sprzedawca nie otrzymuje PIT 8C.

Jeden z podatników, który chciał potwierdzić prawidłowość takiego postępowania zwrócił się z wnioskiem o interpretację. Organ podatkowy uznał, że powyższe zwolnienie nie może mieć w takiej sytuacji zastosowania. Dotyczy ono bowiem promocji lub reklamy skierowanej do ostatecznego konsumenta, a takim nie jest sprzedawca – pracownik firmy dokonującej zakupów.

WSA we Wrocławiu (wyrok z 10 stycznia 2014 r., sygn. I SA/Wr 1974/13) poparł stanowisko organu podatkowego. Sąd uznał, że podstawową cechą działań promocyjnych czy reklamowych jest to, że dotyczą ostatecznych 
konsumentów. Zwolnienie znalazłoby zatem zastosowanie tylko wtedy, 
gdyby bony byłyby przekazywane osobom kupującym towar, a nie sprzedawcom.

Zdaniem więc Sądu i Organu podatkowego przekazujący nagrodę powinien wystawić PIT-8C, a otrzymujący powinien całość świadczenia uwzględnić w rozliczeniu rocznym podatku PIT.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nagroda dla sprzedawcy nie korzysta ze zwolnienia w PIT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.