Wielu podatników występuje do różnych jednostek z wnioskami o przyznanie dofinansowania. W zdecydowanej większości przypadków procedura wygląda w ten sposób, że podatnik nabywa środek trwały z własnych środków, przyjmuje go do ewidencji i rozpoczyna użytkowanie, a dopiero potem otrzymuje dotację.

Organy podatkowe nakazują w takiej sytuacji korygować wstecz koszty uzyskania przychodów, poprzez pomniejszenie ich o dokonane odpisy amortyzacyjne (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30 stycznia 2014 r., nr IBPBI/2/423-1450/13/SD czy z dnia 20 stycznia 2014 r., nr IBPBI/2/423-1363/13/BG).

Natomiast sądy administracyjne jednoznacznie mówią, iż do czasu uzyskania dofinansowania w postaci dotacji/sfinansowania wydatków na zakup środków trwałych, odpisy amortyzacyjne stanowić będą koszt uzyskania przychodu. Dopiero zaś w miesiącu otrzymania dotacji wystąpi obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów o wartość odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada wartości otrzymanego dofinansowania, zaliczonych do kosztów podatkowych do dnia jego otrzymania.

 

Takie stanowisko zajął m. in.:

1 WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r. sygn. I SA/Bk 91/13

2 WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 1 marca 2011 r., sygn. I SA/Bd 968/10

3 WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 26 marca 2014 r., sygn. I SA/Gd 41/14

4 WSA w Łodzi w wyroku z 15 maja 2014 r., sygn. I SA/Łd 224/14.

W naszej ocenie stanowisko zajmowane przez judykaturę jest prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe rozbieżności zwracamy uwagę na możliwość zaistnienia sporu podczas ewentualnej kontroli, jeśli przyjmują Państwo sposób rozliczania dotacji wskazany przez sądy.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Otrzymana dotacja a odpisy amortyzacyjne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.