Treść artykułu

W dniu 8 lutego odbyła się konferencja prasowa pt. „Polskie meble na światowych rynkach”, podczas której Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Pan Jan Szynaka, ocenił, iż branża meblarska jest dziś w Polsce równie ważna, jak branża motoryzacyjna w gospodarce niemieckiej. Branża meblarska jako jedna z pierwszych w Polsce została sprywatyzowana. Dziś Polska jest 6. na świecie producentem mebli, ale gdyby oceniać jej pozycję biorąc pod uwagę re-eksport naszych mebli z Niemiec i z Włoch, to pozycja ta może być wyższa nawet o dwa miejsca. Przychody ze sprzedaży w ostatnich latach mocno rosną z uwagi na wzrostowy trend w eksporcie. W 2015 roku wartość eksportu polskich mebli wyniosła ponad 8 mld euro. Siła polskiej branży meblarskiej tkwi m.in. w tym, że nasze firmy meblarskie produkują cały asortyment mebli, do każdego pokoju – od mebli kuchennych po wytworne meble do salonu. Zdaniem Pana Jana Szynaka, w rozmowie udzielonej radiowej Trójce w dniu 8 lutego, polskie meble dominują w Europie. Przy czym perspektywy dla branży są bardzo dobre, ponieważ poczyniono wiele inwestycji. Dodał, że choć w eksporcie bezpośrednim słabsza ostatnio złotówka może chwilowo być korzystna, to jednak zdecydowanie większą wartością jest stabilna polska waluta, bowiem wiele kontraktów jest jednak podpisywanych w cenach określonych w polskich złotych.

Krótko o polskiej branży meblarskiej

  • Łącznie to ok. 24 tys. firm
    • ok. 100 – duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób
    • ok. 350 – średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 250 osób
    • ok. 1500 – małe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 do 50 osób
    • pozostałe podmioty to mikrofirmy.
  • Sektor ten stanowi ok. 2 proc. polskiego PKB.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane