fbpx

Treść artykułu

Nowelizacją przepisów unijnych od 1 stycznia 2020 r. zaostrzono regulacje dotyczące dokumentowania przez przedsiębiorców WDT, aby dostawę wykazać ze stawką 0%. Wprowadzenie rygorystycznych wymogów i obowiązek bezpośredniego stosowania nowych przepisów przyczyniły się do powstania szeregu wątpliwości. Biorąc pod uwagę powyższe przedstawiamy podejście organów podatkowych w tym zakresie.  

Od 1 stycznia 2020 r. na mocy Rozporządzenia obowiązuje domniemanie (które może zostać przez organ podatkowy obalone), że towary będące przedmiotem WDT zostały przemieszczone pomiędzy dwoma krajami UE (w Polsce dostawa może korzystać ze stawki 0%), jeżeli podatnik dokonujący WDT posiadać będzie co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem i niezależne od sprzedawcy i nabywcy. Dokładniej o wymaganych dowodach w naszym poprzednim artykule „Stawka 0% dla WDT – nowe wymogi od 1 stycznia 2020 r.

Nie wykluczono, iż w praktyce gospodarczej pozyskanie ww. dowodów może okazać się wyzwaniem trudnym do zrealizowania. Oprócz tego innym zmartwieniem podatników jest brak precyzyjnego określania czy po 1 stycznia 2020 r. krajowe regulacje w zakresie stosowania stawki 0% dla VAT wymienione w Ustawie VAT nadal będą miały zastosowanie?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Stanowisko organów podatkowych

Powyższe wątpliwości spowodowały, iż część podatników wystąpiła z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową w celu zabezpieczenia swoich rozliczeń. Stanowisko prezentowane przez organy podatkowe w tym zakresie daje szansę podatnikom na stosowanie przepisów krajowych w celu potwierdzenia opodatkowania dostaw wewnątrzwspólnotowych stawką 0%.

Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, iż posiadanie wyłącznie dokumentów wskazanych w przepisach krajowych również nie wyłącza możliwości zastosowania stawki 0% w transakcjach WDT. Jak podkreśla Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.50.2020.1.PJ:

Jednocześnie niespełnienie warunków wprowadzonych ww. rozporządzeniem nie oznacza automatycznie, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione.

Stanowisko prezentowane przez organy podatkowe potwierdza możliwość stosowania stawki 0% w sytuacjach niespełnienia warunków wynikających z przepisów unijnych. A zatem, podatnicy posiadający dowody określone w krajowych przepisach, co do zasady mogą stosować stawkę 0% dla transakcji WDT.

Obecnie prezentowane stanowisko jest korzystne dla podatników. W przypadku dokonywania znaczących ilości transakcji wewnątrzwspólnotowych po 1 stycznia 2020 r., warto jednak rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, która zabezpieczy rozliczenia podatkowe.

AUTOR: Darya Lukouskaya

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane