Przepisy ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) regulują wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wysokość opłaty karnej dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów wynosi równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast dla samochodów osobowych opłata ta wynosi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Przed obowiązująca od 1 kwietnia 2014 r. zmianą Ustawy VAT wielu podatników nabyło samochody, które mimo, iż wyglądają jak osobowe, na gruncie przepisów są samochodami ciężarowymi. Dotyczy to nie tylko klasyfikacji pojazdu na gruncie podatkowym ale i w obszarze innych gałęzi prawa.

Radzimy zatem zweryfikować rodzaj wykupionego OC, gdyż kara za brak stosownego ubezpieczenia może być wyższa niż korzyść podatkowa uzyskana z tytułu zakupu samochodu ciężarowego.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Samochody ciężarowe - korzyść podatkowa, ale kara za brak OC

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.