Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór rozpocznie się już w 2-giej połolwie marca.

W marcu br. rusza kolejny nabór wniosków, których przedmiotem jest wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Jest to już kolejna edycja konkursu cieszącego się dużym zainteresowaniem Wnioskodawców. Możliwość udziału w konkursie została otwarta w 2015 r. Wówczas wsparcie otrzymało 96 projektów. W roku następnym natomiast 47 Wnioskodawców otrzymało dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

Jakie typy projektów można realizować w ramach wsparcia?

Na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorstwa nastawione na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, które przeprowadzone zostaną przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Dopuszcza się również możliwość zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Należy podkreślić, iż przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Dofinansowanie stanowić będzie pomoc dla mikroprzedsiębiorców, a także małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich.

Sprawdź Dotacje z innych źródeł Grant Thornton

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 47 500 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 452 500 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych
w pozostałych województwach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie musi wynosić
5 000 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  nie może przekroczyć 50 000 000,00 €.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od dnia 20 marca 2018 r. do dnia 5 grudnia 2018 r.

AUTOR:  Karolina Tarabańska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Skorzystaj ze wsparcia na wdrożenie wyników swoich prac B+R!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.