Z nieskrywaną satysfakcją informujemy, że nasi eksperci służyli wsparciem Przedsiębiorstwu Usługowemu “UTECH” Sp. z o.o. przy sprzedaży wszystkich przysługujących Klientowi udziałów w Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. na rzecz chorwackiego partnera biznesowego –KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

Tym samym nasz zespół doradztwa prawnego w M&A uczestniczył w kolejnej, przeprowadzonej z sukcesem, transakcji o charakterze międzynarodowym.

Zakres doradztwa prawnego Grant Thornton obejmował wypracowanie umowy sprzedaży udziałów i towarzyszącej dokumentacji transakcyjnej, udział w negocjacjach oraz wsparcie w zamknięciu transakcji. Znaczna część procesu zmierzającego do transakcji została zrealizowana w warunkach epidemii SARS-CoV-2, co jednak nie przeszkodziło naszym doradcom w sprawnym i skutecznym działaniu.

Przedmiot transakcji Udziały w POWER ENGINEERING TRANSFORMATORY Sp. z o.o.
Kupujący KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.
Sprzedający Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o.
Branża Produkcja transformatorów
Wartość transakcji Nieujawniona
Rola Grant Thornton Doradztwo prawne na rzecz sprzedającego
Cecha szczególna Ostatni etap joint venture utworzonego w 2017 r.
Karol Guździoł

Radca prawny, lider zespołu doradztwa prawnego w fuzjach i przejęciach Grant Thornton Legal, zarządzający przedmiotowym projektem

Nasza radość z kolejnej transakcji jest tym większa, że zrealizowane przez nas usługi doradztwa prawnego w transakcji stanowiły kolejny rozdział współpracy z UTECH, zapoczątkowanej w 2017 r. Wówczas Klient zaufał Grant Thornton po raz pierwszy, powierzając naszym prawnikom i doradcom podatkowym doradztwo w procesie podziału spółki zależnej poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z produkcją transformatorów i wniesienie jej do Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. W ramach następnego etapu przedsięwzięcia wspólnie z naszymi doradcami biznesowymi służyliśmy wsparciem przy sprzedaży części udziałów w tej ostatniej spółce chorwackiemu inwestorowi oraz wypracowaniu i wynegocjowaniu umowy regulującej zasady współpracy wspólników.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Fuzje i przejęcia
Dowiedz się więcej

Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu to powstała w 1986 r. spółka specjalizująca się w usługach pośrednictwa finansowego. Jest jedną z najstarszych firm działających na rynku usług finansowych w Polsce.

KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. z siedzibą w Zagrzebiu należy do chorwackiej grupy kapitałowej o globalnym zasięgu, której głównym obszarem działalności jest produkcja sprzętu i instalacji do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Grupa KONČAR eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów świata, utrzymując relacje biznesowe z kontrahentami ze wszystkich kontynentów.

Sprawdź także inne transakcje Grant Thornton.