fbpx

GrantThornton

Webinar: Odpowiedzialność zarządu w niepewnych czasach (19 V)

Treść artykułu

Środa, 19 maja, godz. 10.00-11.00

O webinarze:

Niestabilne otoczenie nierzadko stanowi przyczynę utraty płynności finansowej przez przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w zwykłym jej toku i zgodnie z przyjętymi wcześniej planami biznesowymi. Stan taki rodzi realne ryzyko zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. To z kolei może otwierać prostą drogę do odpowiedzialności osób zarządzających prywatnymi majątkami za długi spółki.

Podczas webinarium omówione zostaną zasady odpowiedzialności osób zarządzających spółką za jej długi oraz sposoby uchronienia się przed jej negatywnymi konsekwencjami.

Agenda:

 1. Podstawy odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki
 2. Sposoby uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania spółki
 3. Przesłanki ogłoszenia upadłości spółki
 4. Odpowiedzialność karna za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 5. Wpływ tzw. „tarczy antykryzysowej” na bieg terminów na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłość

Prelegenci:

 • Karol Guździoł, Menedżer, Radca Prawny w kancelarii prawnej Grant Thornton

Termin:

Środa, 19 maja, godz. 10.00-11.00

Zapisy:

Bezpłatna rejestracja

Na webinar zapraszamy wspólnie z Partnerami:

 • BPCC (Polsko-Brytyjska Izba Handlowa)
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Polska Izba Biznesu – Wielkopolska Izba Gospodarcza
 • Polska Izba Gospodarcza Czystości
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Firm Sprzątających
 • Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Najczęściej czytane