fbpx

Webinar: Wyzwania dla utrzymania ładu korporacyjnego w spółce – nowe obowiązki prawne spółek

Treść artykułu

23 czerwca, godz. 10.00-12.00

Wspólnie z Dom Maklerski Navigator SA serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący wyzwań dla utrzymania ładu korporacyjnego w spółce wynikających z nowych obowiązków prawnych spółek, w tym dematerializacja akcji i możliwości oszczędności podatkowych z nimi związane.

Dlaczego warto:

Podczas webinaru omówione zostaną praktyczne zagadnienia obowiązkowej dematerializacji z uwzględnieniem aspektów podatkowych związanych z procesem oraz ułatwień w funkcjonowaniu spółek wynikające z przepisów „Tarcz antykryzysowych”, w tym odroczenie w czasie terminów odbycia zwyczajnych posiedzeń organów spółek i możliwość oszczędności podatkowych z zysku zatrzymanego w spółce.

Agenda:

1. Obowiązek identyfikacji i ujawnienia danych beneficjenta rzeczywistego.Obowiązkowa dematerializacja akcji

 • istota nowych regulacji
 • konsekwencje zmian prawnych i oś czasu
 • proces dematerializacji od strony praktycznej (spółki niepubliczne / spółki publiczne)
 • rola domu maklerskiego
 • aspekty podatkowe dematerializacji akcji
 • alternatywa dla dematerializacji – prawne możliwości i podatkowe korzyści reorganizacji
 • Q&A – główne problemy, z którymi mierzą się spółki

2. Ułatwienia w funkcjonowaniu spółek wynikające z przepisów „Tarcz antykryzysowych” 1.0-4.0

 • zdalne posiedzenia organów spółek
 • przesunięcie terminów odbycia zwyczajnych zgromadzeń i zatwierdzania sprawozdań finansowych
 • inne ułatwienia

3. Beneficjent rzeczywisty

 • przypomnienie o obowiązku i terminach
 • odpowiedzialność za zaniechania i błędną identyfikację beneficjenta rzeczywistego
 • kto jest beneficjentem spółki – najciekawsze przypadki
 • beneficjent rzeczywisty z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a beneficjent rzeczywisty ustalany na potrzeby podatkowe

Prelegenci:

Justyna Nykiel – Radca Prawny w kancelarii prawnej Grant Thornton

Natalia Kamińska-Kubiak – Doradca Podatkowy w Zespole Doradztwa Transakcyjnego Grant Thornton

Bartosz Krzesiak – Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator SA

Zapisy:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

23 czerwca, godz. 10.00-12.00

Na webinar zapraszamy wspólnie z Dom Maklerski Navigator SA.

Najczęściej czytane